Birgitta Forsström ny vd för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

Birgitta (4)
Birgitta Forsström är ny vd på Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes styrelse har utnämnt Ekonomie doktor Birgitta Forsström till verkställande direktör från och med 1.5.2021. Hon efterträder Gun Sandberg-Wallin som går i pension. Sandberg-Wallin har varit stiftelsens VD sedan 2014.

Birgitta Forsström är bosatt i Grankulla och född i Hangö. Hon är för närvarande direktör för NIVA, en av Nordiska ministerrådets institutioner i Helsingfors.  Före det verkade hon som prorektor för Yrkeshögskolan Novia.

– Jag är tacksam för förtroendet jag fått och ser fram emot att få jobba med frågor som förbättrar livsvillkoren för barn och unga. Det är svårt att föreställa sig något som kunde vara mera meningsfullt än det, säger Forsström.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr grundades 1918 av affärsmannen K.H. Renlund. Han grundade stiftelsen till minnet av sin mor. Stiftelsen beviljar årligen ca 9 miljoner euro till privat upprätthållen verksamhet för barn och unga så som småbarnspedagogik, morgon- och eftermiddagsverksamt, sommaraktivitet och till organisationer som på olika sätt stöder barns och ungas välmående.