Nils Saramo blir vd för Schildts & Söderströms

koli saramo

Mari Koli avgår från sin post som verkställande direktör för förlaget Schildts & Söderströms på egen begäran enligt ett pressmeddelande. Ny vd blir Nils Saramo, för tillfället läromedelschef på förlaget.

Mari Koli fortsätter i bolaget som Senior Advisor till slutet av 2023 för att trygga en smidig övergång.

– Jag sökte mig till förlagsbranschen för att jag älskar litteratur, och jag avgår nu på toppen av min förläggarkarriär för att få mera tid över till att läsa och skriva, säger hon.

Styrelseordförande Claes von Heiroth betonar den stora insats Mari Koli har gjort för bolaget.
– Styrelsen är tacksam för det framgångsrika jobb Mari har gjort för bolagets utgivning av allmänlitteratur. Tack vare hennes insats är S&S idag ett starkt och välkänt förlag, som får tack både av författarna och läsarna, säger von Heiroth.

Styrelsen har utnämnt Nils Saramo till ny vd för S&S fr.o.m. 1.2.2023. Nils Saramo har lett S&S Läromedel, bolagets största enhet, sedan 2015 och han leder S&S Läromedel också framöver.

– Nils Saramo har visat starkt ledarskap inom S&S Läromedel och har bl.a. genomfört en lyckad digitalisering av gymnasieläromedlen och styrelsen har stort förtroende för att hela bolaget skall utvecklas vidare under hans ledarskap, säger von Heiroth.

Finlands svenska lärarförbund äger några procent av aktierna i Schildts & Söderströms, vilket berättigar förbundet till säte i förlagets styrelse. För tillfället innehar förbundets ordförande Inger Damlin den posten.

Hur tror du bytet av vd påverkar utgivningen av läromedel på svenska?

– Det kommer högst sannolikt inte att påverka läromedelssidan.

Förlaget mår fint, säger Damlin.

– Schildts & Söderströms har många prisbelönta titlar och en läromedelssida som befinner sig i utveckling.

– Framtiden i förlagsbranschen kantas dock av utmaningar. Ljudböcker, chatbotar och annan digitalisering påverkar branschen, säger Damlin.

Tom Ahlfors