Kiiskinen lämnar UKM

UKM
Ny svensk tjänsteman sökes till UKM i vår.

Anna Kiiskinen slutar den 1 april som svensk tjänsteman vid Undervisnings- och kulturministeriet. Hon har fått jobb på den internationella avdelningen i riksdagens kansli och kommer där främst att jobba med nordiskt samarbete.

Gun Oker-Blom konstaterade i sin rapport om den finlandssvenska skolans särdrag och utmaningar att det ofta är brist på data om det finlandssvenska utbildningsfältet och att den svenska rösten inte alltid hörs på Undervisningsministeriet. Finlands svenska lärarförbund förde därför fram behovet av en tjänsteman på ministeriet med ett speciellt ansvar för den finlandssvenska utbildningen.

Anna Kiiskinen hann verka på posten i ett år.

Anita Lehikoinen, kanslichef vid UKM, uppger att tjänsten skall ledigförklaras så snart som möjligt under våren.