Allt fler finländare skall ha högskoleutbildning

Anita Lehikoinen
Five more years för Anita Lehikoinen vid Undervisnings- och kulturministeriet.

Antalet högskoleutbildade ökar långsamt i Finland. Målsättningen är att år 2030 skall hälften av 25 till 34-åringarna ha en hösgkoleutbildning. Ett mål som kan vara svårt att nå. Det visar OECD:s färska undersökning Education at a Glance 2019. Idag har ca 41% av åldersgruppen en högskoleexamen.

– Vi behöver fler högskoleutbildade på arbetsmarknaden, säger Anita Lehikoinen, kanslichef vid Undervisnings- och kulturministeriet.

Det går rätt trögt i Finland. Andelen högskoleutbildade har stigit med bara 3 procentenheter från år 2008 till år 2018. Under samma tidperiod har OECD-genomsnittet stigit med 9 procentenheter. En orsak till den långsamma takten är att högskoleplatserna är rätt få och gallringen därmed hård. Det beror i sin tur på vilka ekonomiska förutsättningar staten ger utbildningsanordnarna.

– Det blir en stor utmaning för Finland att nå målet, konstaterar Corinnene Hackman, en av forskarna bakom OECD-rapporten.

Jukka Haapamäki vid Undervisnings- och kulturministeriet ville för sin del tro att målet är inom räckhåll.

– Om 80% av de som börjar studera fullföljer sina studier når vi målet, menar Haapamäki.

Året upplaga av Education at a Glance fokuserar på den högre utbildningen, men man gör också några nedslag utanför universitetsvärlden.

Finland har tidigare utmärkt sig genom att andelen 3-5 åringar som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet är lågt. Så är fallet även i denna undersökningen, trots att deltagande i småbarnspedagogik har ökat något. År 2017 deltog 79% av 3-5 åringarna i småbanspedagogisk verksamhet. Finland skiljer sig avsevärt från de övriga nordiska länderna. Där ligger deltagarfrekvensen på 94-98% beroende på land. Finland är också en bra bit under OECD-genomsnittet på 87%.