Viruset bara sprider sig, och sprider sig och sprider sig…

KimWist8

Trollkarl Kim Wist placerar en röd boll i Jusifs hand. Bollen symboliserar ett virus som har dolt sig bakom en suspekt länk. Jusif medger att han har drabbats av virus av olika slag, och kanske har han också klickat på länkar som han inte borde ha klickat på. Några trollformler och en magisk blåsning på Jusifs hand gör att när han öppnar den har han plötsligt händerna fulla med bollar. Viruset har förökat sig!

-Ni ser hur farligt viruset är och hur snabbt det sprider sig, säger Wist.

Datavirus och andra fallgropar på internet stod på agendan i Hannunniitun koulu i Åbo. Det är fråga om ett så kallat Smartbus-koncept som skall få eleverna att inse vikten av en trygg användning av internet och sociala medier. Magiker Kim Wist varvar matnyttig information med trolleritrick av olika slag. Målgruppen är elever i årskurs 5-6.

-Ni är födda med en smartphone i handen. Ingen annan generation har använt en mobil lika mycket som ni, säger han.

Målgruppen sätter genast Wist på prov. Är det här fakta eller fiktion, vill en elev veta. I alla trolleritrick lurar man bara ögat, vidhåller en annan. Frågorna är relevanta. Både när det kommer till trolleritrick och till internetanvändning skall man vara kritisk och ha ögonen på skaft. Allt är nämligen inte nödvändigtvis så som det ser ut att vara. Gång på gång låter sig ändå eleverna luras av trollkarlens fingerfärdighet. Lika snabbt kan man gå i en fälla på nätet.

-Dra med musen över länken, då visar den vart den leder och du kan avgöra om det är säkert att klicka, tipsar Wist virusdrabbade Jusif.

Hokus, pokus, filiokus! Allt är inte som det ser ut att vara, säger magiker Kim Wist.

Smartbus-konceptet sker i telekombolaget Huaweis regi och fick sin start i Belgien. Namnet kommer från att man bokstavligen besökte skolorna med en buss och informerade om smart internetanvändning. I Finland påbörjades verksamheten, utan buss men i stället i samarbete med magikern Wist. Coronapandemin innebar en ofrivillig paus, men nu är man i gång igen.

-Syftet är att utbilda skolelever i säker internetanvändning och nätetikett samt att lära ungdomar att känna igen de risker som finns på nätet och ta ansvar för sitt eget beteende på nätet, säger Niklas Mannfolk, kommunikationschef på Huawei i Finland.

Också på svenska

En nyhet för i vår är att konceptet kostnadsfritt även kan beställas till finlandssvenska skolor. Materialet har översatts till svenska och Kim Wist är själv finlandssvensk så en lektion på svenska vållar inga problem. I konceptet ingår även ett frågeformulär som eleverna skall fylla i efteråt och på basis av detta skapas en nätprofil för varje elev. Profilen ger en fingervisning i vad eleven bör fästa uppmärksamhet på i just sin internetanvändning.

-Jag hoppas ett eleverna efter den här lektionen tänker på vad de gör på internet. Att det stämmer till eftertanke. När trollkonsterna finns med gör det att de också kommer ihåg det och tar det på allvar, säger Kim Wist till Läraren efter showen.

Efter avslutad show tar också en elev tillfället i akt när en magiker besöker skolan: Kan du trolla en hundring åt mig? Absolut, säger Kim Wist och drar fram några skrynkliga papperslappar som vips förvandlas till en bunt med eurosedlar. Lite snopen ser dock eleven sedlarna försvinna i Wists egen innerficka. Också en trollkarl måste få mat på bordet.

Vad gör de unga på nätet? Spelar, visar 16 Smartbus-besök i finländska skolor. Jämfört med tidigare år har kodning, programmering och skapande av innehåll minskat. Det kan ses som ett tecken på att vi inte till fullo utnyttjar den kreativa potential som den digitala teknologin för med sig.

Smartbus-konceptet:

  • Syfte: Utbilda elever i trygg internetanvändning och motarbeta online-mobbning.
  • Målgrupp: elever i åk 5-6.
  • Materialet finns tillgängligt både på finska och svenska.
  • Lektionen kan kostnadsfritt beställas genom niklas.mannfolk@huawei.com

Text: Mattias Fagerholm
Foto: Robert Seger