Två av tre gymnasielärare påtalar läromedelsbrist

gun, saramo och inger
Schildts & Söderströms har gett ut 13 nya serier och över 30 enskilda moduler för gymnasiet enligt GLP2021. Från vår synvinkel är det här en massiv utgivning, säger Nils Saramo.

64 procent av de finlandssvenska gymnasielärarna upplever att det är brist på läromedel i deras undervisningsämne. Det visar en kartläggning som Finlands svenska lärarförbund har gjort.

De finlandssvenska läromedlen är med jämna mellanrum föremål för diskussion. I debatten har det sagts att utbudet på svenskt håll är för litet, att utgivningstakten släpar efter och kvaliteten har tidvis ifrågasatts. Från lärarhåll har man framhållit att eleverna i de svenska skolorna i och med det tunnare utbud försätts i en sämre position jämfört med de finska eleverna.

En enkät som FSL riktat till de finlandssvenska gymnasierna i februari visar på ett utbrett missnöje med läromedelssituationen. 64 procent av gymnasielärarna uppger att det finns brist på läromedel i deras läroämne. Av gymnasierektorerna påtalar 72 procent av respondenterna brister.

Lärarna menar bland annat att det finns problem med de digitala läromedlen, att innehållet är föråldrat och att stoffet inte alltid följer läroplanens innehåll.

– Man lovar runt men håller tunt. Funktionerna är ännu inte i gång trots att 2/3 av läsåret har gått, kommenterar en lärare.

– Material finns inte till alla kurser. Abi-material översätts inte heller, konstaterar en annan.

”Vi beklagar att det har brustit”

Vid det tongivande finlandssvenska läromedelsförlaget Schildts & Söderströms medger att läsåret har varit utmanande.

– Tyvärr har vi inte kunnat leva upp till våra egna målsättningar då det gäller den tekniska lösningen. Vi missbedömde utmaningen i att skapa den planerade kommunikationskanalen mellan studerande och lärare. Med facit i hand lovade vi den här enskilda funktion ett år för tidigt, säger läromedelschef Nils Saramo.

– Att våra digitala läromedel i övrigt fungerar som planerat är en liten tröst för den som byggt upp sin undervisning kring den här interaktiviteten. Vi kommer naturligtvis att göra vårt yttersta för att reparera det misstroende som uppstått. Vi vill att den finlandssvenska skolan ska må bra och att lärare och studerande ska veta att vi är där för dem. Vi beklagar att det har brustit.

Enkäten besvarades av 114 gymnasielärare. Schildts & Söderströms är det förlag som respondenterna använder i störst utsträckning. 88 procent av de som besvarat enkäten har köpt läromedlen digitalt.

Svenskt läromedelscenter?

Gun Oker-Blom slår i sin rapport om den finlandssvenska skolans särdrag och utmaningar fast att läromedlen är av central betydelse för den finlandssvenska skolan. Oker-Blom har föreslagit ett statligt center för läromedel som botemedel. Än så länge har frågan veterligen inte framskridit.

Plock ur enkäten:

”Vi är tvungna att själva skapa och producera vårt undervisningsmaterial.”

”Finska läromedel är bättre. Sätter därför hundratals timmar på att själv översätta dem utan ersättning.”

”Läromedlet och den digitala plattform som Sets erbjuder i matematik är under all kritik.”

”Har undervisat i B-finska i 15 år. Nästa år kommer det första materialet någonsin ut. Ett halleluja-moment!”

”Skulle gärna stöda ett finlandssvenskt förlag men tyvärr går det inte. Kvalitet måste gå framom stöd i detta fall.”

”Studieavsnitten är avklarade men en stor del av läromedlen är ännu under arbete. Helt förkastligt.”

”Om det hade funnits ett alternativ hade jag gladeligen sett till att vår skola inte längre betalade för en produkt som är mer eller mindre oanvändbar.”

Text: Mattias Fagerholm
Grafik: Chribbe Aarnio