Över 12.000 ukrainska elever i finländsk skola

lagmans skolaskylt
Lagmans skola med flertalet ukrainska elever är ett undantag i Svenskfinland.

Antalet ukrainska elever ökar stadigt i de finländska skolorna. I september 2023 uppgick antalet till totalt 12.667 elever inom småbarnspedagogiken, förskolan, den grundläggande utbildningen samt på andra stadiet. I mars 2023 var antalet drygt 10.000.

Inom den grundläggande utbildningen fanns i september 2023 drygt 4000 elever, inom småbarnspedagogiken och förskolan ca 2500 elever och inom yrkesutbildningen 1700 elever.

I mars 2023 deltog närmare 6000 ukrainska elever i den förberedande undervisningen. Antalet har dock halverats då eleverna efter hand har överförts till allmän undervisning.

Andelen ukrainska elever ökade totalt med 8 procent i augusti. Störst var ökningen inom yrkesutbildningen (18 procent) men också betydande inom småbarnspedagogiken (13 procent).

Andelen ukrainska elever i den finlandssvenska skolan är blygsam. I september 2023 hade vi totalt 204 elever i den svenska förskolan, den grundläggande utbildningen samt inom den förberedande utbildningen. 21 ukrainska elever gick i ett finlandssvenskt gymnasium.

Vad tycker du?

Vilka tankar väcker tidningen Lärarens reportage om elever med utländsk bakgrund i den finlandssvenska skolan hos dig? Har du erfarenheter eller synpunkter som du vill dela med dig av? Hur ser det ut på din skola? Vilka utmaningar har du stött på? Det går att kommentera artiklarna på tidningen Lärarens webbplats eller så kan också ta kontakt direkt med redaktionen.

Text och foto: Mattias Fagerholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *