Närstudier, men på alerten hela tiden

– Vi har uppmanat dem som skriver studentproven den här hösten att hålla sig borta från festandet, säger Petra Blomqvist, rektor vid Ekenäs gymnasium.

I Ekenäs gymnasium bedriver också abiturienterna närstudier, berättar skolans rektor Petra Blomqvist. Hon tycker beslutet är motiverat och bra, men säger att det nog finns utmaningar. Inredningen i skolan är lockande med soffor och sittgrupper. Nu är det dock uteraster som gäller för de studerande. Och skolans regelbundna samlingar är indragna.

Ekenäs gymnasium tillåter gäster i skolan, såsom exempelvis gästande föreläsare, men den här intervjun görs ändå utomhus. Petra och jag tar oss ut på gårdsplanen och korsar Rosenvägen och börjar promenera längs Båssavägen ner mot Ormnäs.

Hur bra är de studerande på att hålla avstånd till sina kamrater?

– Nog fungerar det rätt bra, men de anser inte nödvändigtvis att de löper någon risk att bli smittade. Vi har ju heller inte någon koll på hur de beter sig på sin fritid, säger Petra.

Klassrummen är ommöblerade. Alla pulpeter står en och en med en meters avstånd från varandra.

– Vi har inte gjort förändringar i schemat, men betonar förstås god handhygien och bruk av handsprit, något som de studerande efterföljer noggrant.

En rekommendation om att ta appen Coronablinkern i bruk kan läsas på informationsskärmarna i skolan.

Utmanande kan det vara att grupperna inte är fasta utan en kurs kan bestå av studerande från alla tre årskurser.

– Om vi råkar ut för en smitta i skolan tror jag nog vi hastigt övergår till distansundervisning. Sannolikt försätts hela skolan i karantän. Men det tar hälsovårdsmyndigheterna ställning till i så fall och jag räknar med att jag får besked om hur vi skall agera, berättar Petra Blomqvist.

Tre tygmunskydd per man

En eventuell distansundervisning för abiturienterna diskuterades i rektorsgruppen i Raseborg.

– Staden har så få smittade och egentligen ingen ökning just nu så vi ansåg att vi fortsätter med närundervisning. Men vi är naturligtvis alerta. Om studerande och lärare börjar insjukna eller det konstateras finnas ett ökat antal coronasmittade i Raseborg, tar vi ställning till ärendet på nytt.

Det enhälliga beslutet togs i samråd med bildningsväsendet och stadens chefsläkare Tove Wide.

Hur ser gatubilden ut i Ekenäs, som tills vidare besparats en ökning av coronafall?

– De av våra studerande som åker kollektivtrafik till skolan använder munskydd. De har tilldelats tre tygmunskydd per man. Ganska få munskydd ser man i butikerna.

– På vår studentdimission i slutet av augusti bar alla gäster och lärarna som satt i publiken munskydd, som delades ut vid ingången. De flesta hade med sig egna munskydd.

Studenterna hade valt att inte bära munskydd.

– Det såg ju nog speciellt ut då bara ögonen på publiken syntes, småler Petra.

Under våren fungerade distansundervisningen bra, men var onekligen en utmanande period som blev arbetsdryg för både lärare och studerande.

– Vi övergick till distansundervisning en dag tidigare än övriga Finland, redan den 17 mars. Vi oroade oss för studentskrivningarna.

– Nog finns ju den oron fortfarande. Det värsta scenariot är att någon i skrivsalen får beskedet att den är coronasmittad. Då hamnar kanske alla som befunnit sig i salen i karantän.

Stadens chefsläkare har meddelat att det här tar man ställning till den dag det inträffar.

– Vi måste se över hur man går in och ut i skrivsalen och hur ofta toaletterna bör städas. De som skriver studentproven kan ju vistas tillsammans i samma sal sex timmar. Dessutom har vi en del med förlängd tid som sitter åtta timmar.

Gärna i skolan

Petra Blomqvist berättar att det för en del av studerande kändes jobbigt att studera på distans en så lång period som under våren. De tröttande på att sitta och se varandra på skärm. Nu vill de studerande gärna vara i skolan och vill absolut inte övergå till distansundervisning.

– Jag tycker mig också ha märkt att de är mera alerta nu på lektionerna och ivriga att få arbeta tillsammans och inte ensamma hemma vid sin dator. Dessutom är frånvaron ungefär på samma nivå som tidigare år. Vi har mellan 5 och 10 studerande sjuka av 168 studerande.

Till skillnad från i våras är till exempel restaurangerna denna höst öppna, vilket kan öka smittorisken.

– Vi har uppmanat dem som skriver studentproven den här hösten att hålla sig borta från festandet.

Skrivningarna inleds den 14 september.

I Ekenäs gymnasium har abiturienterna nu en så kallad komprimerad period.

– De läser nästan bara repetitionskurser, 4 x 75 minuter per kurs i veckan under period 1. Perioden slutar den 11 september. Då studentskrivningar börjar är de studerande i princip ”lediga” för att sköta dem.

Vanligtvis går kurserna 3 x 75 minuter i veckan.

I och med att våren mer eller mindre helt och hållet bestod av distansundervisning behöver nog dessa abiturienter närundervisning nu, säger Petra Blomqvist.

– Vi satt in stödtimmar för dem som behöver det, till exempel matematikverkstäder tre gånger i veckan, som vi började med redan i maj för att fånga upp dem som haft svårt att ta till sig stoffet under distansundervisningen.

Denna höst får vårens skrivningar tas om utan kostnad har studentexamensnämnden bestämt, vilket flera studerande har hörsammat, flera än vanligt.

Beslutet att fortsätta med närstudier för abiturienterna i Raseborg grundar sig alltså på att det förkommit få fall av coronasmitta och på de studerandes uttryckliga önskemål att få fortsätta med närundervisningen så länge som möjligt.

Text och foto: Tom Ahlfors

Läs också:

I Kyrkslätt tar man det säkra för det osäkra