Mopederna har återvänt till skolgården

IMG_1174
Skolorna har öppnat sina dörrar och mopederna står igen i prydliga rader utanför Karis högstadium.

Det är vackert väder och vi skriver onsdagen den 27 maj 2020. Karis högstadium kantas av parkerade mopeder, främst skotrar, i prydliga rader. På bollplanen är en match i gång och vid en sittgrupp har en trio placerat sig i solskenet.

De tre flickorna på bänkarna är alla överens om att det är bra att skolan nu igen öppnat sina dörrar efter en lång tid av distansundervisning. Det kändes ensamt i längden att umgås bara via skärm. Och skolarbetet har förlöpt ”vanligt” sedan de fick komma tillbaka till skolhuset vid Torggatan.

Och dörrarna till Karis högstadium i Raseborg är öppna inte bara i symbolisk mening utan de står på vid gavel.

På detta sätt vill man förhindra trängsel, säger skolans rektor Aje Hollsten som än en gång får berätta för tidningen Lärarens läsare om hur vardagen ter sig i skolan för tillfället. I mitten av mars intervjuades han samma dag som skolorna stängdes och den förra intervjun en månad senare handlade om hur distansarbetet hade kommit i gång och fungerade då en tid hade gått.

– Jag är inte besviken, men nog litet överraskad att man öppnade upp skolorna för de här sista två veckorna av läsåret, framför allt med tanke på de direktiv och riktlinjer som gavs.

– Det var betydligt tyngre att nu återgå till skolarbetet i skolhuset än då vi började jobba på distans i mars, säger Aje Hollsten.

De här tre flickorna tycker alla att det var bra att skolorna igen öppnade efter två månader av distansarbete.

Eleverna förflyttar sig i skolan

Stämningen är ändå rätt lugn just nu i Karis högstadium. Rektorerna för åk 7–9 runtom i Svenskfinland har i en chatgrupp diskuterat olika alternativ att styra upp undervisningen. Regionalt varierar det mycket.

I kollegiet har man diskuterat hur undervisningen kan vara så normal som möjligt de här två veckorna. Var placeras eleverna och var placeras lärarna?

– Vi valde att göra så att eleverna byter klassrum och ämneslärarna har sina rum dit eleverna kommer. Dessutom satsar vi mycket på hygienen och städningen har intensifierats, säger Aje.

Det sägs att ungdomar inte sprider coronasmitta i samma utsträckning som vuxna, varför det är bättre att det är eleverna som förflyttar sig i skolan och inte lärarna.

Och att skolorna får öppna sina dörrar gör ju att rädslan i samhället inte är lika stark som tidigare.

– Det är en stark markering som säger att saker och ting är under kontroll, säger Aje.

Personalutrymmena är dock stängda i skolan och Aje sitter i sitt rum med stängd dörr. Lärarmötena hålls på distans.

Eleverna trivs med att få umgås med varandra igen, säger rektorn för Karis högstadium Aje Hollsten.

Fyra kring varje matbord

Beträffande serveringen av lunch har man det rätt bra i Karis högstadium.

– Vi har en matsal med över 200 platser och har nu reducerat dem till 90 platser. Lektionstiderna har justerats så att högst fyra klasser äter samtidigt, vilket betyder omkring 80 elever, berättar Aje.

Man sitter nu fyra elever kring ett bord som vanligen rymmer 8 personer.

För tillfället är det skolgångshandledarna och ungdomsarbetarna som hjälper till att portionera ut maten.

– Alla gör nu vad de kan för att allt skall gå så bra som möjligt,

– Men signalerna från fältet gör nog gällande att om situationen fortsätter så här på hösten bör nog rektorerna och undervisningspersonalen få sköta sitt och de som ansvarar för städning och kosthåll sköta sitt för att alla skall orka med sitt arbete.

Allt detta får ju utvärderas inför höstterminen. Ingen vet hur coronaläget ser ut då.

Dubbla budskap

Direktiv från myndigheterna inför skolöppningen har varit tvetydig. Undervisnings- och kulturministeriet har talat om att sänka ribban och fokusera på den sociala biten medan Utbildningsstyrelsen efterlyst en fullkomlig läroplansenlig undervisning.

– Vi ska satsa på den sociala biten men får ändå inte kringgå timfördelning eller årsveckotimmar alls. Det blir litet dubbla budskap.

En tredjedel av eleverna i Karis högstadium åker buss till skolan. Där sitter de som packade sillar

– Hur viktigt är då det vi gör i skolan för att hålla avståndet mellan eleverna?

Annorlunda avslutning

Nyligen publicerades siffror som gjorde gällande att i medeltal 88 procent av eleverna i grundutbildningen i Finland hade återvänt till närundervisningen. Denna siffra stämmer faktiskt exakt in på situationen i Karis högstadium. 12 procent har anhållit om lovlig frånvaro, varav största delen har en närstående som befinner sig i riskgruppen eller som jobbar med människor som är i riskgruppen.

Den dagliga frånvaron är dock större än 12 procent, eftersom elever kan drabbas av förkylningssymtom som gör att de inte skall komma till skolan.

Den sista skoldagen för läsåret infaller lördagen den 30 maj. Karis högstadium ordnar en annorlunda avslutning i år.

– Eleverna hålls i sina klassrum tillsammans med sin klassföreståndare. Där följer de en strömmad sändning med program såsom tal och årsberättelse från musiksalen där jag och musikläraren också uppträder med musik, berättar Aje.

Text och foto: Tom Ahlfors