Kohandel av SFP i skolförvaltningssoppan?

Kyrkslätt Grafik 1
SFP anklagas för kohandel i skolförvaltningssoppan.

Den svenska skolförvaltningen i Kyrkslätt blir en egen enhet. Men var priset SFP fick betala för lösningen att man lät det omdiskuterade valet av Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör passera utan att man opponerade sig? Mikael Flemmich, som nu två gånger sidsteppats i valet, misstänker att SFP ägnat sig åt kohandel som raserar det arbete man har byggt upp inom den svenska skolförvaltningen under tiotals år.

För att förstå sig på bildningshärvan i Kyrkslätt får man gå tillbaka till våren 2021. Då valde kommunstyrelsen Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör trots att Mikael Flemmich var den kandidat som beredningen och dåvarande kommundirektören Tarmo Aarnio flaggade för. Flemmich hade tidigare lett den svenska bildningssektorn och var också tf bildningsdirektör vid tidpunkten. Under kommunstyrelseordförande Timo Haapaniemis (Saml) ledning valdes ändå Ikonen framom Flemmich. Inom SFP var man upprörd över beslutet och hävdade att det bottnade i språkpolitik och att Ikonen inte hade uppvisat tillräckliga kunskaper i svenska.

Förvaltningsdomstolen gav Flemmich rätt

Mikael Flemmich besvärade sig över beslutet och i juni 2023 kom beskedet från Helsingfors förvaltningsdomstol: Valet hade skett på felaktiga grunder och domstolen hävde kommunstyrelsens beslut.  Flemmich hade bland annat framhållit att kommunstyrelsen aldrig fick ta del av någon meritjämförelse mellan kandidaterna. Rätten gav honom rätt och konstaterade att Ikonen anställts på felaktiga grunder.

Språkkraven bortblåsa i andra omgången

När kommunstyrelsen på sitt möte 11.9.2023 stod inför frågan hur man skulle lösa det hela stod valet mellan en ny rekryteringsrunda eller att omgående fatta ett nytt beslut. Styrelsen stannade för ett direktval och valde på nytt Ikonen, efter att man korrigerat de formfel som förvaltningsdomstolen påtalat.

-Intressant att man bara gjorde om beslutet utan att öppna rekryteringen, säger Flemmich.

Ikonen valdes enhälligt och ingen avvikande åsikt lämnades in. Den här gången svalde alltså SFP:arna Ikonens bristfälliga språkkunskaper med hull och hår.

-SFP borde ha fört frågan till omröstning. Det gjorde man inte.

Kohandel av SFP?

SFP:s sätt att hantera valet av bildningsdirektör får inte något gott betyg av Flemmich. Han misstänker att det är fråga om en kohandel där man fick en egen svensk förvaltningsenhet, men i stället såg man mellan fingrarna när det kommer till språkkravet på bildningsdirektören.

-Man väljer en person som inte uppfyller de språkkrav som man har ställt upp. Jag är förvånad över att SFP säljer sin själ. Genom att välja Ikonen så tror man att man garanterar den svenska skolförvaltningen. Det visar på en viss okunskap och raserar det arbete som vi har gjort inom i kommunen i tiotals år. Vi går tillbaka till 80-talet där den svenska förvaltningen var sekundär och fanns till bara för att den ska finnas. Att småbarnspedagogiken inte längre finns inom den svenska förvaltningen är en domänförlust, säger Flemmich.

Tänker du besvära dig över beslutet?

-Med nästan 100 procents säkerhet kommer jag att lämna in ett rättelseyrkande. Som finlandssvensk kan jag inte låta det här passera. Jag tänker på den svenska personalen och på de svenska föräldrarna som har rätt att kunna föra en diskussion på sitt modersmål med bildningsdirektören.

Mikael Flemmich jämför språkkraven med Grankulla, där han för tillfället verkar som bildningsdirektör. Där krävs utmärkta kunskaper i de båda inhemska språken för tjänsten.  Det vill säga av Flemmich, som har svenska som modersmål, förutsätts stora finska språkprovet.  Men i Ikonens fall formulerade man språkkravet till att ”flytande” kunskaper i svenska räcker. En term som enligt Flemmich formellt sett inte existerar.

-Bråkar man om fallet Ikonen så får man inte den svenska enheten. Så har man tydligen resonerat inom SFP, sammanfattar Mikael Flemmich.

Fullmäktigeordförande Tony Björk (SFP) vill med hänvisning till att Flemmich är part i ärendet inte kommentera spekulationerna om kohandel.

Text: Mattias Fagerholm
Illustration: Sebastian Dahlström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *