Bedömningen förändras – sifferbetyg från årskurs 4

fridalonnroos_fsl_elever-50
En stor del av eleverna sitter på skolbänken igen efter uppehållet.

De nya kriterierna leder till en tydlighet och ökad jämlikhet. Finlands svenska lärarförbund välkomnar den preciserade bedömningen.

Utbildningsstyrelsen har preciserat kapitlet om bedömning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. En av förändringarna är att användningen av siffervitsord inleds tidigare. I fortsättningen ska alla skolor i Finland ge siffervitsord från och med årskurs fyra.

Tidigare har man enligt utbildningsanordnarens beslut kunnat använda siffervitsord i årskurserna 1–7, men senast från och med årskurs åtta.

Enligt Utbildningsstyrelsens utredning ger man för närvarande i de flesta kommuner siffervitsord från och med årskurs fyra. I en del kommuner ges siffervitsord ändå först från och med årskurs sju. I synnerhet vårdnadshavarna har gett respons om att detta är för sent.

–  Det här är en förnyelse som FSL har eftersträvat och varit med om att förverkliga. Omskrivningen av bedömningen leder till tydlighet, jämlikhet och minskad dokumentation. Nu finns det inga krav på att dokumentera den formativa bedömningen. Samtidigt är det tydligt definierat vad som bör finnas dokumenterat. Första gången på länge som vi kan se att dokumentationskraven minskar, säger förbundsordförande Christer Holmlund.

Preciseringarna ska jämna ut skillnaderna mellan kommunerna och skolorna

Bedömningens syfte är att handleda och uppmuntra eleven i hens studier samt att bedöma elevens kunnande i relation till de mål som ställts upp för läroämnena.

De nuvarande riktlinjerna har visat sig vara svåra att tolka till vissa delar, vilket har lett till att skolorna har olika förfaranden.

Slutbedömningen har också förtydligats. Tidpunkten för slutbedömningen och principerna för bildandet av slutvitsord fastställs i fortsättningen på nationell nivå, vilket ska minska skillnaderna mellan kommunerna och skolorna.

De nya bedömningsprinciperna ska tillämpas i skolorna från om läsårets början 1.8.2020.

Kriterier för kunskapskrav definieras

Under år 2020 kommer Utbildningsstyrelsen att utarbeta kunskapskrav som definierar vad en elev ska kunna för att i slutbedömningen få vitsorden 5, 7 och 9 i de olika läroämnena. Tidigare har kunskapskrav endast utarbetats för vitsordet 8. Målet för arbetet med kunskapskraven är att se till att elevernas vitsord är jämförbara med varandra till exempel då eleverna söker till studier på andra stadiet.

Utbildningsstyrelsen kommer senare att utarbeta motsvarande kunskapskrav för bedömningen i slutet av årskurs sex.

– Nu formuleras nedskrivna krav som utgör ett bra stöd för lärarna, säger Holmlund.