”Att öppna skolorna är ingen åsiktsfråga”

Li Andersson
Samlingspartiet har inte längre någon kredibilitet i utbildningspolitiken, ansler Li Andersson (VF).

Regeringen har under denna vecka utlovat besked om skolorna återgår till närundervisning ännu före sommarlovet. Undervisningsminister Li Andersson skriver på Twitter att elevernas, lärarnas och den övriga personalens säkerhet beaktas då beslutet fattas.

– Beslutet om begränsningar fattades på grund av epidemiläget och utgående från hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer. Vi kommer att agera på samma sätt när restriktionerna hävs, skriver Andersson.

Enligt regeringens nuvarande beslut är det huvudsakligen distansundervisning som gäller fram till 13.5.

– I något skede måste det finländska samhället stegvis öppnas igen, men beslut om när och i vilken ordning restriktionerna hävs fattas på basis av epidemiläget. Den bedömningen gör Institutet för hälsa och välfärd THL samt Social- och hälsovårdsministeriet.

– Om beslut att fortsätta med begränsningarna efter den 13.5 fattas, bör man kunna påvisa att det finns ett uttryckligt behov med tanke på epidemin. Om en omfattade stängning av skolorna inte längre är nödvändig, bör restriktionerna hävas. Det här är inte en åsiktsfråga, utan det handlar om grundläggande rättigheter, skriver Andersson.

OAJ: Distansundervisning våren till slut

Lärarfacket OAJ är rätt kategoriskt i sin åsikt och man flaggar för distansundervisning vårterminen till slut.

– Man kan inte entydigt säga att det är tryggt att öppna skolorna, säger Heljä Misukka, direktör vid OAJ.

Frågan delar de finlandssvenska lärarna. Enligt en kartläggning som FSL har låtit göra vill 39 procent av lärarna fortsätta med distansundervisning vårterminen till slut, medan 37 procent vill återgå till närundervisning så fort som möjligt. 24 procent uppger att de inte kan svara på frågan.

Norge öppnade idag (27.4) skolan för eleverna i årskurs 1-4 efter sex veckors distansundervisning.

Enligt Yle:s uppgifter kommer regeringen att ta ställning till frågan på onsdag.