Inger Damlin

Välbefinnandet i fokus

Ett sprillans nytt läsår ligger framför oss. Skolfolket har förhoppningsvis fått återhämta sig och samla inspiration – det kommer att behövas nu när pandemin vägrar släppa taget och skolstarten kantas av oro och tråkiga smittosiffror. Mitt i allt det dystra så känns det ändå som att de allra flesta är överens om att närundervisning nu är vägen framåt, inte en riskfri eller statisk väg, men något att föredra.  
 

Genvägar till kontinuerlig närundervisning finns ändå inte, vägen går via vaccination, en uppsnabbad väg för ungdomar och ett eventuellt ”ja till tidigare andraspruta” för lärare och rektorer. Lika viktig är coronatryggheten, det vill säga de säkerhetsåtgärder som redan nu vidtagits i våra skolor. 

Under det förra läsåret vittnade lärare och rektorer om hög arbetsbelastning och en trytande ork. Därför känns det naturligt för oss som förbund att gå på djupet och fundera på nycklar till välmående.  

Intresset för skolsamfundet och skolan som arbetsplats har ökat avsevärt och det är vi väldigt glada över. I samarbete med forskare och stora arbetsgivare har vi i våras gjort en helt ny typ av studie kring lärares ork i arbetet. Det finns ett seriöst intresse från alla håll för att öka förståelsen för yrkeskårens arbetssituation och därmed skolsamfundets välmående. 

Vi har tittat närmare på hurudana faktorer det kan tänkas vara i lärarens arbetslivssituation och arbetsmiljö som påverkar stressläget och känslan av hanterbarhet. Den första analysen av materialet är rykande färsk. Den stöder tidigare undersökningar som betonar vikten av det kollegiala stödet. Resultaten visar också att uppmuntran och feedback från elever och studerande är skyddande faktorer i lärarens vardag.  

Också stödet från den närmaste chefen är ”do or die” för lärare och deras känsla av stress och hanterbarhet. Det påminner oss ännu en gång om hur viktigt det är med tillräckligt stor ledarskapsresurs i våra skolor så att rektorer har en reell möjlighet att verkligen vara chefer och inte enbart brandsläckare. 

Undersökningsmaterialet är omfattande och det finns flera värdefulla ”skyddande faktorer” att se närmare på under detta läsår. Ju fler specifika och sofistikerade undersökningar av det här slaget vi genomför, desto bättre kan vi stöda er lärare i ert yrke och skapa bättre förutsättningar för en skola och utbildning i världsklass.  

Att vara snäll, visa omtanke och se varandra låter kanske banalt men man kan inte nog poängtera hur viktigt det är med värme i en arbetsgemenskap. Uppmuntran föder alltid goda spiraler, det är min påminnelse till er alla nu när terminen kickar igång!