Inger Damlin

Stolta lärare tryggar framtiden

Runebergstårta serveras alltid i början av februari. Lika säkert som att den delikatessen avnjuts är att FSL bjuder samtliga föreningar till föreningskurs i Tammerfors.

I föreningarna bor förbundets hjärta, det är där ute i kommunerna som våra lärare och rektorer har sin hemvist. Det är där “vi:et” börjar.

Ett starkt “vi” i utbildningsfrågor gynnar alla. Det gynnar elevers och studerandes lärstigar, det gynnar samhället och det gör gott för oss lärare. Vi strävar efter att vara ett förbund där alla medlemmars röst ska höras. Ett förbund som stöder lärare så att vi tillsammans kan trygga framtiden.

 Under höstens fullmäktige fastställdes förbundets strategi för åren 2022–2026. Strategin går under namnet ”Stolta lärare – ett framgångsrikt Finland 2026”. Det är ni lärare och rektorer som tryggar framtiden.

Strategin har processats under tiden januari-oktober 2022. Arbetet med den inleddes under föreningskursen 2022. Under vårens samtliga kurser, styrelsemöten och fullmäktigemöten lyssnade vi på våra medlemmar. Svaren kokades sedan ner i ett dokument och ur dokumentet växte så småningom strategin 2022–2026 fram. En strategi där vi unisont säger att FSL ska arbeta för ett framgångsrikt Finland 2026 genom trygghet och stabilitet i en föränderlig värld.

De strategiska satsningarna i strategin är riktningen för förbundets verksamhet under fyraårsperioden. Tyngdpunktsområden som kommer att finnas med i förbundets verksamhetsplan och även i föreningarnas verksamhetsplaner. Det här är frågor som vi diskuterar då vi träffas.

Allt det vi gör bottnar i att vi är en trovärdig och synlig röst i samhällsdebatten. Det förutsätter aktivitet och omvärldsanalys. För oss är en tryggad statlig grundfinansiering en kärnfråga. Varje investering i utbildning är en investering i framtiden.

Förbundet kommer också i fortsättningen att aktivt arbeta för en hållbar arbetsmiljö som minskar medlemmars ökade arbetsbörda och ger arbetsro.

Läraryrkets och rektorsyrkets attraktionskraft är frågor som både syns i vår strategi och som inom kort kommer att bli extrasynliga i våra sociala medier. Attraktionskraft handlar om konkurrenskraftig lön och arbetsvillkor och ett idogt arbete för att förbättra dessa. Men yrkets attraktionskraft bygger vi också genom att för oss själva samt för samhället tydliggöra det goda i lärarskapet. FSL kommer under våren att belysa det goda i yrket ur flera lärarkategoriers synvinkel. För det är gott att vara lärare, det vet vi alla. Ja, det är rentav världens bästa jobb då vi riktigt tänker efter.