Malin Höglund-Snellman

Sitt i båten

Det är en stormig tid vi lever i. Och det märks, inte minst i skolan. 

I en stormig tid blir skolans roll som samhällsbyggande institution viktigare, och samtidigt mera sårbar än i lugna och stabila tider. 

Det är många som vill vara med och påverka inte bara innehållet i skolan och undervisningen, utan också värdegrunden som bildningen vilar på. Både den politiska polariseringen i samhället och det instabila världsläget gör att allt från politiker till vårdnadshavare och intresseorganisationer riktar sina blickar mot den institution som samlar framtidens medborgare, nämligen skolan. I dessa utsatta tider är det av största vikt att vi, lärare och rektorer, som utgör fundamentet i dagens bildningsväsende sitter still i båten och inte viker av från den väg som är skolans och bildningens. Den som håller fast vid en tanke om alla människors lika värde och den där alla människor får synas och ta plats. En skola som garanterar alla elever en likvärdig utbildning. 

Oavsett om det är techbolagen som vill sälja oss applikationer som vi varken behöver eller vill ha, föreläsare som vill ge oss tveksamma undervisningsmetoder utan vetenskaplig evidens eller konservativa vårdnadshavare som vill styra innehållet i undervisningen så att det passar deras övertygelse, måste vi slå vakt om skolans och lärarnas okränkbara integritet. 

Det är helt förståeligt att det är skolan man vänder sig till när man vill påverka utvecklingen i samhället. Skolan har ett enormt inflytande över en ung människas liv, och vi är dessutom en samlande kraft, kanske den enda, för barn och unga idag. Men skolan ska inte vara någon vindflöjel som följer trender och tendenser i samhället hur som helst. Läroplanen och innehållet i den ska vara förankrad i vetenskap och beprövad praxis. En lärare ska aldrig behöva tveka inför att undervisa om evolutionsteorin, klimatförändringar eller vacciner. Lyhördhet inför elevernas varierande bakgrund och eventuella frågor och kritiska hållning, javisst! Men det betyder inte att man ska plocka ner regnbågsflaggor eller undvika högläsningsböcker på grund av påtryckningar utifrån. 

Den bästa garanten för en skola som står stadigt i stormen är välutbildade och kunniga lärare som driver den. En expert i didaktik låter sig inte påverkas av krämare som vill ge enkla lösningar på komplexa problem. En sådan lärare bidrar också till att stärka tron på skolan som institution, en institution som inte hattar fram och tillbaka utan där man sitter still i båten när det blåser.