Minttu Myllynen

Så här främjar vi välmående

I de senaste numren av tidningen Läraren lyfter kolumnisterna upp aktuella och viktiga teman; välmående och utveckling. Det gläder mig att undervisningsminister Andersson förespråkar ett långvarigt arbete inom utbildningssektorn där välmående står i fokus. Vi har tillräckligt av kortsiktiga satsningar som avslutats endera för att beslutsfattare trott att målen uppnåtts eller pga. ett nytt regeringsprogram med nya spetsprojekt. Skolutveckling tar tid och speciellt i pandemitider måste vi få skynda långsamt. 

Under de senaste åren har jag jobbat som tutorlärare och via det kommit i kontakt med lärare och skolor både i den egna kommunen och runtom i Svenskfinland. Hurdana fungerande verksamhetsmodeller används för att öka välmående? Några exempel:

Smart samplaneringstid. Vissa skolor har bundit nästan all samplaneringstid till lärarmöten, medan andra har färre bundna timmar och mer flexibilitet. En del av lärarmötena kan med fördel ersättas av rektorns infobrev, teammöten och workshopeftermiddagar där skolans lärare har workshoppar åt varandra. 

Satsning på elevvårds- och stödtjänster. Det läggs många krav på vad grundskolan i dagens värld borde vara och det förstår jag eftersom vi når alla barn och unga i åldern 7–16. Vi lärare är inte utbildade psykologer, kuratorer, coacher eller socialarbetare, men jag ser stora fördelar med att vi i framtiden kunde ha dessa yrkesgrupper ännu bättre inkluderade och representerade i vår skolvardag. Det skulle stödja såväl elevernas, lärarnas som familjernas välmående.

Jobba inte ensam. Testa att planera och undervisa tillsammans med en annan lärare. I en stor skola kan det finnas årskurs- och ämnesteam i vilka man har möjlighet att samplanera. Däremot funderar jag hur det är att jobba i mindre skolor där man kanske inte har årskurs- eller ämneskolleger? I Läraren 15/2021 berättades om hur de gjort i Sannäs skola. Där bildar lärarna i årskurserna 1–2, 3-4 och 5-6 egna team och undervisar samma tema samtidigt. En fenomenal idé! På så sätt har man en kollega att planera och samarbeta med, vilket minskar arbetsbelastningen.

Fortsätt med tutorlärarverksamhet i kommunens egen regi. En tutorlärare kan bland annat hjälpa till med att planera och genomföra en del lektioner tillsammans med läraren, vilket minskar lärarens arbetsbelastning.

I exemplen ovan har jag fokuserat på lärarnas välmående eftersom det är ytterst viktigt att värna om. När vi mår bra har vi även möjlighet att stödja våra elevers välmående.