Inger Damlin

Vi vinner tillsammans

En hösttermin lider mot sitt slut och julen står för dörren. Förväntan blandad med brådska omger oss. 

 Ni jobbar i er vardag med ett stort och betydelsefullt uppdrag där ni dag efter dag förväntas se varje barn och ungdom. Ni uppmuntrar och stöder varje individ på lärstigen, men ger dem också stöd i att finna sina egna styrkor. Man hör ofta lärare och rektorer gå omkring med en känsla av otillräcklighet, en känsla av att inte räcka till på individers lärstigar. Många är de lärare som vittnar om att de varken rår på eller hinner med det de borde. Den känslan tär.

Speciellt då yttre faktorer prövar, just så som de gör nu då kriget sveper fram och människor tvingas på flykt, är det tid att plocka fram inre styrkor. Konsekvenserna av omvärldens oroligheter känns också i vår vardag. Stigande matpriser, energibrist och en inflation som påverkar oss alla. Förmågan att tänja sig till det yttersta och samtidigt bibehålla tron på att allting ordnar sig sätts på prov. Oron som uppstår på vägen sätter spår. Vi ser den i form av ett allt hårdare klimat i samhället, ett växande illamående och fattigdom. 

 Inför julledigheten är det därför extra viktigt att stanna upp och reflektera över sitt eget jobb. För hur jobbig än terminen känts så har lärarproffset i dig garanterat lyckade stunder och dagar. Det är värdefullt för orken att försiktigt kunna peta i sitt självmedvetande och syna sin självreglering. Jag är säker på att vareviga lärare lyckas plocka fram stunder där känslan av ”det här är jag kung över” eller ”wow vad jag är bäst”. Plocka fram ett gäng med ”det här gick bra”-stunder och låt känslan av yrkesstolthet ta över. Låt tilliten till att du är proffs på det du gör vila hos dig ett tag. Jag unnar vareviga en av er den känslan. Den är varm, god och framåtförande.

 Lärarjobbet är inte ett soloåk. I skolan jobbar vi i team. Då är det viktigt att kunna lita på varandra och på att varje del i teamet fungerar. Att höja vi-känslan och tilliten till laget inför matcher är en viktig del av helheten i lagsporter. Uppskattning och uppmuntran är kryddor som ger teamet energi. Därför är det extremt viktigt att högljutt påminna inte bara oss själva utan också varandra om att vi är proffs på det vi gör. Vågar vi som yrkesproffs lita på oss själva och lita på varandra så vinner alla. Vi vinner tillsammans.  

Trots att omvärlden prövar oss får vi aldrig tappa tron på att allting ordnar sig. Det tar tid och det blir kanske inte som det varit, men det ordnar sig. Låt den inre glöden för det fina yrket du valt lysa. Låt aldrig passionen att gå framåt på den stig du valt falna, trots att yttre faktorer prövar.  

 Med önskan om en fridfull julhelg!