Inger Damlin

Usken är inte glömd eller gömd

Politikerna i landet vill blanda sig i löneförhandlingarna, en skrämmande utveckling. Som fackförbund är vi beredda att idka påtryckning för att försvara löntagarnas ställning. En lagstadgad exportdriven arbetsmarknadsmodell skulle bromsa våra medlemmars löneutveckling och omöjliggöra framtida löneprogram.

Att regeringen i fortsättningen skulle slå fast den rätta löneförhöjningen för lärare och rektorer, är bisarrt. Det här kommer inte lärarfacket att acceptera och samtidigt som vi tillsammans med andra arbetsmarknadsparter försöker förhandla fram en fungerande modell, genomför vi nu också påtryckningsåtgärder.

Men det är inte bara regeringens planer som utmanar vårt löne- och arbetstidssystem, det finns också annat som skaver. Att som förbundsordförande ha möjlighet att röra sig på fältet är värdefullt. I diskussioner med medlemmarna får jag ta del av deras vardag och resonemang kring vårt löne- och arbetstidssystem.

Att systemet med undervisningsskyldigheter är föråldrat, orättvist och missvisande får jag ofta höra, missnöjet är uppenbart. FSL:arna upplever att systemet inte återspeglar det arbete som verkligen görs i skolan.

Medlemsaktivitet och viljan att påverka är det bästa som finns i en organisation och en styrka i vårt fackförbund. Det initiativ som riktats till FSL:s höstfullmäktigemöte kring usken är om någonting ett bevis på att varje enskild medlem kan påverka. Att lyfta upp till diskussion är alltid en bra början och jag vill tro att vi har en fungerande demokrati inom organisationen.

En grundläggande förutsättning för en förnyelse av avlöningssystemet är en genuin vilja till nytänkande från arbetsgivar- och arbetstagarhåll. Usk-frågan inte är glömd eller gömd, men den är extremt svårlöst. Det här ger oss orsak att engagera alla våra medlemmar i en bred diskussion, initiera modeller och lösningar inom FSL.

Samtidigt som frustrationen om usken svämmar över är så gott som alla överens: Vi vill ha något nytt, men inte kopiera systemet i Sverige. Där har man övergått till en typ av årsarbetstid.

Som ordförande ser jag fram emot att forma ett välgenomtänkt embryo för förnyelse av arbetstidssystemet, förändringstankar som kan föras framåt i organisationen och OAJ:s organ. Hur vi går vidare med det här arbetet diskuterar vi under FSL:s fullmäktigemöte i Tammerfors. Men en sak är säker – verket går vidare.