Inger Damlin

Ni är samhällets ryggrad!

 Julen står för dörren, vilken underbar tanke! Hösten har varit en aldrig tidigare skådad berg- och dalbana kantad med ovisshet och förändring. Kurvorna har varit snäva, men yrkesskickligheten och det stödjande ledarskapet har gjort att skolvardagen rullat.  

Det är tärande att hålla ett så högt tempo och konstant tänja på gränserna. Lärarnas oro över den egen hälsan och elevernas mående har tilltagit i takt med att epidemin dragit fram och terminen gått mot sitt slut.  

Ni lärare och rektorer har gjort ett fantastiskt jobb som sent ska glömmas. Ni har visat att skola är mer än skola. Er insats har tydliggjort att läraryrket är ett av samhällets ryggradsyrken. Det har tacknämligt nog uppmärksammats i samhället, lärarna har tilldelats pris för det dagliga arbetet för barns och ungas bästa.   

Lärarnas yrkesstatus är ytterst viktig. Det är sällan vi lyfter fram det faktum att lärare och rektorer står stadigt på en forskningsbaserad magisterutbildning, vilket inte är alla länder förunnat. Att höja den egna yrkesstatusen innebär inte att förminska andra i det yrkesövergripande samarbetet inom skolans väggar. Att vara stolt över det yrke vi har och också lyfta det goda i vardagen är viktigt, också för läraryrkets attraktionskraft.   

Alla kommer vi ihåg de goda lärare som varit våra egna förebilder och som hjälpt oss i livet.   

Själv tänker jag ofta på min klasslärare i liten byskola som med vänlig men fast hand gav oss livslånga värderingar. ”Allt du vill att någon ska göra för dig, ska du göra för dem”. En klyscha, men samtidigt någonting som jag som vuxen bär djupt inom mig. Just då och där uppskattade jag föga mängdlärans virvelvindar eller Palinplattor eller kakelugn med vedfamn. Långt senare förstod jag att det Doris gjort för oss var mera än läsa, skriva och räkna. Lärarinnan var den som oberoende om hon visste det eller inte, formade oss.  

Jag hoppas att ni lärare och rektorer nu släpper terminen som gått och njuter av julledigheten. Umgås med era närmaste, ät gott och gör saker som får er att må bra! Jag tänker unna mig rikligt med choklad, tända ljus, stillhet och familjetid. 

Förhoppningsvis kan vi utvilade efter ledigheten se en ljusning i coronatillvaron. För vi vill tro på vaccinet som vi ser kika fram bakom knuten likt en spejande tomte.  

God jul och gott nytt år!