Kvalitetsramverk för en mer jämlik utbildning

linda felixson

Under de senaste månaderna har skolan och undervisningen blivit granskad som aldrig förr. Enkäter har genomförts, massmedierna har skrivit och granskat och de sociala medierna har varit fyllda med jämförelser om skolan. Många har lovordat läraren och skolan och många föräldrar har suckat över hur svårt det är att stöda sina barn hemma i inlärningen. Aldrig förr har vi diskuterat skola och utbildning så intensivt. 

Jag tror att skolan kommer att göra många förbättringar efter denna period av distansundervisning. Många har tagit ett enormt kliv framåt i sin digitala kunskap och det kommer att synas även i närundervisningen. Jag hoppas att utbildningsanordnarna nu ser över tillgången på bland annat arbetstelefoner åt lärarna och datorer och pekplattor åt alla lärare och elever. Vår undersökning visar att det finns brister här och att åtgärda det här är synnerligen viktigt med tanke på en eventuell “andra våg” och nya perioder av distansundervisning.

Vi behöver också nationella riktlinjer kring digitaliseringen som kommunerna kan jobba med lokalt.   

I skolan har undervisningen alltid sett olika ut i skolor och klassrum.

Läraren i Finland har en stor pedagogisk frihet i sitt arbete och det här är viktigt att komma ihåg när vi pratar om jämlikhet. Alla undervisningsgrupper är dessutom olika och lär sig på olika sätt med olika metoder. 

I Sverige har skolmyndigheterna fått i uppdrag att ta fram ett kvalitetsramverk för skolväsendet. Myndigheterna ska identifiera, analysera och sammanställa faktorer och förutsättningar som är avgörande för att uppnå hög kvalitet och likvärdighet i skolväsendet och som bedöms vara centrala för en effektiv skolutveckling.

Det här är något vi borde göra i Finland också. Hur skulle ett kvalitetsramverk se ut så att det fungerar i hela landet? Skulle det innebära slutet för den pedagogiska friheten? Jag tror snarare att det här skulle vara vägen till en mera jämlik skola i Finland, ett sätt där utbildningsanordnaren måste ta sitt ansvar och ge både tillräckliga resurser och redskap för en jämlik skola.  

Jag tror och hoppas att intresset för skolan håller i sig och att lärarna i skolorna runt om i Finland får den uppskattning de är värda. Många elever återvänder till skolan denna vecka med en helt ny inställning till läraren och undervisningen. Och många föräldrar har uttryckt sin uppskattning för läraren och utbildningssystemet i vårt land. Nu behöver vi ta till oss erfarenheterna och fortsätta föra skolan framåt! För Finland, för skolan!