Inger Damlin

Ett nej kan vara ett ja

Tystanden blir påtaglig under morgonpromenaden, det är vindstilla och kölden nyper i kinderna. Tankarna och jag vandrar i ett fruset Böle i Helsingfors.   

FSL tar just nu ställning till många aktuella frågor. Vi påpekar och problematiserar. Vi ger synlighet åt lärarnas och rektorernas arbetssituation. Vi säger nej till försämrade villkor och vi påtalar idogt behovet av till exempel resurser och ett fungerande stödsystem.

FSL vill skapa de bästa förutsättningarna för branschen och vi vill bibehålla yrkets attraktionskraft. Vi tror att nyckeln till en positiv skolutveckling ligger i långsiktiga investeringar och personalens välbefinnande. Vi tror att en ärlig och uppriktig dialog föder nya idéer och framtidstro.

Det vi vill åstadkomma med vårt utbildningssystem är tydligt. Vi vill att skolan och utbildningen ska utgöra den plattform som skapar välfärd. Kan vi erbjuda alla individer en trygg språngbräda kommer vi att lyckas. Framtiden bjuder garanterat på nya samhällstrender som utmanar. Därför och just därför är det viktigt att skolans uppdrag är klart definierat.

Jag vill skriva om passionen till yrket, om framtiden och om möjligheterna som finns.

Att få jobba med barn och ungdomar är en ynnest. Man får glädjas med barnen, vara en del av deras liv och följa deras framsteg. Det är en fantastisk känsla att få vara en trygg och viktig person för någon. Det är någonstans här som drivkraften i yrket ligger.

De finländska lärarna och rektorerna håller världsklass. Med en högklassig utbildning, kollegialt stöd och ett stort erfarenhetskapital gör lärare och rektorer skillnad.

Jag tror att en stark tillit till skolan är viktig för alla parter. Det bidrar till ett sunt och inspirerande arbetsklimat för undervisningspersonalen. Men det gör också gott för elever, studerande och deras vårdnadshavare i vårt individualistiska samhälle.

FSL:s vision är att stärka yrkesstoltheten inom branschen eftersom vi tror att det är en viktig faktor för framtiden. Vi har ständigt framtiden i kikaren och genom att säga nej till vissa saker kan vi samtidigt också säga ja till andra.