Inger Damlin

Ett brev till blivande lärare

Till alla er som i dessa veckor ansöker om en studieplats vid någon av våra lärarutbildningar, grattis! Ni har inte bara sökt er till världens bästa yrke, ni har också ett stabilt och tryggt förbund i ryggen som finns till för sina medlemmar och som jobbar för en hållbar och lockande bransch.

En god utbildning är grundstenen i en välmående demokrati och ett tryggt välfärdssamhälle. FSL är med i bygget av världens bästa skola. Vi vill ge elever och studerande de bästa förutsättningar som finns för lärande och till det behövs professionella lärare med realistiska arbetsvillkor, en konkurrenskraftig lön och trygghet i arbetslivet. Det här är FSL:s agenda.

Att vara lärare är meningsfullt och jag tror det är en stor orsak till att många väljer den här yrkesbanan. Det man som lärare gör på jobbet är livsviktigt för många, vilket är en svindlande tanke! Varje dag möter man barn och ungdomar, varje dag är man med och formar framtiden. Det här är värderingar som formar yrkesidentiteten och som FSL värnar om.

Vi tror på det vi gör. Vi jobbar för ett hållbart arbetsliv där mångfalden i lärarbranschen är en styrka. Det betyder att vi respekterar och försöker förstå varandra i varje steg vi tar. Vi vill att du som väljer läraryrket ska få jobba i en välmående bransch. Vi låter oss därför inte nedslås av varken instabilt världsläge, försämrad ekonomi eller larmrapporter kring orken i arbete, i vårt arbete eftersträvar vi alltid vara steget före. Utbildning är alltid dörröppnaren till en bättre framtid.

I en föränderlig värld behöver arbetslivet vara tryggt och inspirerande, här har vi som fackförbund många åtgärdsförslag som skulle förbättra branschens framtidsutsikter. Som lärare ska man kunna ha en hållbar karriär. Speciellt som ny i yrket behöver man få möjlighet till både mentorskap och fortsatt pedagogisk utveckling. Därför uppmanar vi alla arbetsgivare att erbjuda det här stödet.

Skolan måste garanteras säkra resurser för att kunna hålla hög kvalitet. Därför kritiserar vi regeringens planer på att försvaga utbildningsanordnarnas, alltså kommunernas, ekonomi. Man kan inte ge med ena handen och ta med den andra. De utbildningslöften som regeringsprogrammet ger är avgörande för vårt samhälle, våra medborgare och alla ni som jobbar inom branschen. Att satsa på utbildning är en investering i ett framgångsrikt Finland och kan betala tillbaka sig mångfalt om vi bara vågar satsa.