Inger Damlin

Det är vi som är FSL

Förbundets fullmäktige för perioden 2018–2022 har haft sitt sista möte. En fullmäktigeförsamling som går till historien genom att ha tagit beslut via hybridmöten, distansmöten och närmöten. Ett fullmäktige som suttit under en pandemi, en tid av strejker och ett förändrat världsläge. En församling som i prövat läge klarat av att göra tydliga beslut – beslut av karaktären ”nu är det vi som visar vägen”. 

Föga anade jag hösten 2020 då jag i mitt första öppningstal som FSL:s ordförande pratade om vikten av ett starkt vi vad det skulle innebära under de två kommande åren. Nu vet jag – ett starkt vi som aldrig viker är fackförbundets solidaritet, det är kärnan i vår verksamhet och FSL:s styrka. Vi:et inom FSL är sådant att vi tillsammans verkligen kan göra en skillnad.

Det är vi – det är du, det är jag, det är vi som är FSL – som nu under rådande konflikt tydligt ska berätta i varje kanal om varför vi har fått nog, om vårt krav på ett löneutvecklingsprogram samt om vår oro för framtidens utbildning om ingenting görs. Nu är tid att passionerat lyfta fram det vi brinner för, det vi jobbar för och det vi eftersträvar. Vi gör det utan att darra på manschetten och tvivla. Vi vet, vi känner till villkoren lika bra som egen byxficka.

Att vara passionerad är att måna om att uppnå resultat utöver det vanliga. Vi lärare och rektorer vet att passionen är grundstenen i läraryrket, men att vara passionerad räcker inte. Villkoren i läraryrket måste vara sådana att du kan leva din passion med en lön som motsvarar din utbildningsnivå, din kompetens och ditt ansvar.

Var och en av oss har individuella drivkrafter som gör att vi är aktiva inom förbundet. Men det som enar oss är passionen för lärarskapet – det att vi upplever styrkan i gemenskapen och känslan av att påverkningsarbete på sikt ger bättre arbetsvillkor för oss lärare och rektorer.

Mitt inne i den arbetskonflikt vi befinner oss i är det av största vikt att vi också blickar framåt och tar oss an framtiden. Nu har förbundet valt ett nytt fullmäktige, i höst är det ordförandeval och som bäst är strategiarbetet för förbundets framtid i full gång.

Ur den strategi som vi för närvarande bygger måste tydligt framgå vilken roll vi som fackförbund vill ta under de kommande åren. Det måste klart synas hur viktigt vi vill att vårt arbete ska vara för framtidens skola – för framtidens lärare och rektorer. Vi behöver en strategi som motsvarar det vi är och det vi vill jobba för i 2030-talets Finland. I en värld som kan förändras snabbt ska vi genom strategin kunna ha ett fundament för allt det vi gör. Göra saker rätt i nuet – inriktat mot framtiden, utan att glömma historien.