Mattias Fagerholm

Gräv djupt i källaren!

Vänner av skidåkning har på senare tid fått glädjas åt finländska framgångar i skidspåret i OS i Peking. I damernas 10 km lopp hade Kerttu Niskanen en rafflande sekundstrid med oslagbara Therese Johaug. ”Nu gäller det för Kerttu att gräva djupt i källaren!” Det konstaterade vältalige kommentatorsduon Chriso Vuojärvi och Matias Strandvall och syftade på att det nu skulle gälla att hitta alla undangömda resurser.

Källarliknelsen kommer väl till pass då det börjar dra ihop sig på arbetsmarknaden. De kommunala tjänstekollektivavtalen löper ut i slutet av månaden och avtalsparterna har redan positionerat sig inför förhandlingsrundan.

Åtminstone i offentligheten har vårdfacken Tehy och Super gått ut offensivt. Vårdarna kräver ett löneprogram som under fem år skall ge dem en löneförhöjning på 3,6 procent utöver den allmänna förhöjningen. Den allmänna linjen håller på att utkristalliseras till omkring 2 procent. Enligt kommunarbetsgivaren KT, med vd Markku Jalonen i spetsen, skulle prislappen för löneprogrammet kumulativt sluta på 4,8 miljarder

Lärarfacket har inte i offentligheten gått ut med några procentsatser, men att lärarna skulle nöja sig med en mindre gropjustering än vårdarna finns inte på kartan.

Också OAJ flaggar för ett löneprogram. Lärarfacket har inte i offentligheten gått ut med några procentsatser, men att lärarna skulle nöja sig med en mindre gropjustering än vårdarna finns inte på kartan. År 2021 kostade undervisningssektorns kollektivavtal 4,88 miljarder. Ett löneprogram enligt samma mått som inom vårdbranschen skulle öka lönesumman för UKTA:s del med 2,8 miljarder under en femårsperiod.

Summorna visar onekligen på en viss uppförsbacke för arbetstagarorganisationerna och man når nog inte målet utan konfliktåtgärder. Under föregående avtalsrunda var också ett löneprogram på agendan. För vårdfacken var det svårt att ta till strejkvapnet mitt under en global pandemi och ambitionerna rann ut i sanden. Men nu när pandemin är på tillbakagång finns strejkvapnet igen tillgängligt i verktygsbacken.

Arbetstagarnas krav är enligt KT omöjligt och de menar att ett löneprogram för den kommunala sektorn av den kalibern äventyrar hela den offentliga ekonomin. För att få ekvationen att gå ihop och förhandlingarna i mål krävs därför troligen att regeringen i vårens budgetförhandlingar går in med ett stödpaket till kommunerna.

Omöjligt skulle det också vara att slå Therese Johaug i skidspåret. Kerttu Niskanen var ändå blott 0,4 sekunder från den bedriften. Ingenting är alltså omöjligt. Det gäller bara, för att citera Vuojärvi & Strandvall, att gräva djupt i källaren.