FSL och OAJ

I tidningen Lärarens intervju med mig ställs frågan om hur FSL ska behålla sin integritet i OAJ. Jag vill inför det stundande ordförandevalet tydligt förklara min ställning i den här frågan.

FSL är en del av OAJ. Vi är en del både lokalt och centralt. Jag vill att vi ska fortsätta vara en pålitlig partner för OAJ och jobba tillsammans för de målsättningar vi har vad gäller lön, arbetstid, utbildningspolitiska frågor samt arbetslivsfrågor i största allmänhet.

FSL har i tiderna gett sin förhandlingsrätt till OAJ, därmed är OAJ det förbund som konkret förhandlar om centrala frågor som lön och arbetstid med mera.

I tvåspråkiga kommuner finns det en OAJ C-förening som innehar den lokala förhandlingsrätten. I C-föreningarna är FSL medlem, genom att den lokala FSL-föreningen är medlemsförening i C-föreningen. Därmed kan FSL och våra aktiva vara med i det fackliga arbetet och påverka i lokala förhandlingar. Det är mycket viktigt enligt mig.

I t.ex. Lojo finns en A-förening där FSL står utanför, vilket innebär att FSL inte på samma sätt kan påverka lokalt. Ett scenario där FSL, våra lokalföreningar och våra aktiva står utanför det fackliga arbetet lokalt minskar enligt mig vår trovärdighet som förbund och minskar därmed på attraktionskraften för medlemskapet i just FSL.

I OAJ pågår som bäst en organisationsförändring där man vill minska på antalet föreningar för att slimma organisationen. I den här processen strävar man efter att OAJ:s C-föreningar helst ska bli A-föreningar.

Det är i den här processen som FSL riskerar att hamna i kläm.

I en A-förening är medlemmarna personmedlemmar. Enligt mig kan vi på inga villkor tillåta att FSL:s medlemmar blir personmedlemmar i OAJ. Våra medlemmar ska vara våra egna. Medlemsavgifterna ska komma till FSL. Vi ska utbilda våra egna medlemmar och föreningsaktiva själva och det på svenska. FSL upprätthåller sitt eget medlemsregister och där ska våra medlemmar vara, oavsett hur OAJ:s organisation ser ut lokalt.

Det här är grundstenar på vilka hela FSL:s verksamhet och ekonomi vilar, därför kan vi inte tumma på dem. I en rapport från 2016 som ligger som grund för den här organisationsförändringen föreslås också någon form av parallellmedlemskap för FSL medlemmar. Vad som händer med ovan nämnda grundstenar i ett parallellmedlemskap är fullständigt oklart. Därför stöder jag inte på något sätt en sådan utveckling.

Därför vill jag som ordförande nå en lösning centralt och få ett bindande skriftligt avtal för under vilka villkor FSL är med i en av OAJ:s B-föreningar. För i en B-förening kan vi fortfarande vara med genom vår lokala FSL-förening och inte som personmedlemmar.

Genom en lösning på de här frågorna vill jag skapa arbetsro för de FSL:are som är aktiva lokalt både inom FSL och OAJ. De gör ett viktigt och ovärderligt arbete. För tillfället är vår position enligt mig inte heller särskilt kreativ, där vi försöker stå emot de organisationsförändringar som OAJ aktiva vill åstadkomma lokalt. Vi tvingas gång efter annan förklara FSL:s särställning, roll och varför A-föreningar inte är möjligt för FSL lokalt. Visst är C-föreningar den enklaste lösningen för FSL, men jag inser att vi i den här frågan inte nödvändigtvis har samma målsättningar inom OAJ och FSL vilket framgått i mina diskussioner med dem som är aktiva lokalt. Jag vill stöda dem och FSL genom att nå den bästa möjliga lösningen för FSL och skapa arbetsro lokalt.

Jens Mattfolk

Kandidat i FSL:s ordförandeval