Extra pappa för FSLF

Styrelsen för Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening vill tacka Christer Holmlund för hans arbete som förbundsordförande. Christer har alltid tagit emot oss lärarstuderande med öppna armar och visat intresse för att utveckla verksamheten. Man kan nästan säga att han har varit som en ”extra pappa” för föreningen.

Vi vill därför rikta ett stort tack till dig Christer och hoppas förstås att våra vägar korsas på annat sätt.

Skulle du mot förmodan nångång välja att studera vidare, så vill vi meddela att du alltid är välkommen som medlem och att ställa upp i styrelsen! Allt gott till dig, och ditt nya arbete vid NLS.

FSLF:s styrelse