Strejkvarsel i 10 städer – löser förlikningsnämnden knuten?

FSL_varmote22_fridalonnroos-52
FSL:s ordförande Inger Damlin hoppas på ett medlingsbud. Det torde komma denna vecka.
Avtal 2022

Bryter strejk ut 3.5 eller lyckas förlikningsnämnden vaska fram med ett medlingsbud som parterna kan omfatta? Nämndens ordförande Elina Pylkkänen antyder att ett bud eventuellt är att vänta i slutet av veckan.

– Läget är ovisst. Vi hoppas på ett medlingsbud för att avvärja arbetskonflikten. Men vi är beredda att stå upp för våra målsättningar. Ett löneprogam krävs för att det skall bli ett avtal, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

Strejken framflyttad till 3.5

Det strejkhot som hängde över Helsingforsregionen strax efter påsk (19-25.4) avvärjde arbetsminister Tuula Haatainen temporärt. På riksförlikningsman Vuokko Piekkalas förslag flyttade Haatainen fram strejken med två veckor. Strejken infaller därmed 3-9.5 om förlikningsnämnden inte når en lösning före det.

– Situationen är allvarlig. Det är bra att förlikningsnämnden får mer tid, motiverade Piekkala.

– En framflyttad strejk visar att undervisningsbranschen är ryggraden i samhället, en möjliggörare för andra branscher. Samhället är i gungning om lärarna och rektorerna går i strejk. Det borde utan tvivel synas i lönerna, säger FSL:s Inger Damlin.

– Lärarna i huvudstadsregionen är redo för strejk. I sak ändrar ingenting och vi är beredda i maj om inte förhandlingarna börjar röra sig i en konstruktiv riktning. Solidariteten är hög, konstaterar ombudsman Jens Mattfolk på Finlands svenska lärarförbund.  

Vi var redo för strejk efter påsk. Vi är lika redo om det blir strejk i maj, säger Jens Mattfolk, ombudsman på FSL.

Nytt strejkvarsel – gäller 10 städer

Utöver det strejkhot som föreligger har förhandlingsorganisationen Fosu ytterligare gett ett nytt strejkvarsel 3-9.5. Det berör Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Jyväskylä, Tammerfors och Kuopio. Om Arbets- och näringsministeriet kommer att utnyttja sin rätt att flytta fram strejken är oklart i skrivande stund. Beslut bör fattas minst tre dagar innan strejken inleds.

– Arbetsgivarens totala oförståelse för löntagarnas krav har resulterat i en kris i förhandlingarna. Det här är en stor fråga. Nu avgörs uppskattningen för det kommunala arbetet, säger Olli Luukkainen som är ordförande för både OAJ och Fosu.

Strejkvarslet berör över 22.000 lärare.

Strejkvarsel även på privata sidan

Lärarfacket OAJ:s styrelse förkastade tidigare förlikningsman Jukka Ahtelas förlikningsförslag inom den privata undervisningsbranschen. Medlingen har fortsatt, men än så länge utan resultat. Om ingen lösning nås bryter en strejk ut i 15 privatskolor i Helsingfors (3-10.5) och 2 privatskolor i Tammerfors (3-9.5).  

Text: Mattias Fagerholm
Foto: Frida Lönnroos