Strejken i Helsingforsregionen flyttas fram – nytt massivt strejkvarsel

Strejk mars 2022

Arbetsminister Tuula Haatainen har flyttat fram strejken i Helsingforsregionen med två veckor. Ursprungligen var det meningen att strejken skulle genomföras genast efter påsk, 19-25.4.
Samtidigt har förhandlingsorganisationen Fosu gett ett nytt strejkvarsel 3–9.5 som berör Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Jyväskylä, Tammerfors och Kuopio.

Arbetsminister Tuula Haatainen har alltså på riksförlikningsman Vuokko Piekkalas förslag idag (14.4) fattat beslut om att flytta fram den planerade strejken i Huvudstadsregionen. Därmed står det klart att lärarstrejken inte bryter ut efter påsk. Strejken börjar 3.5 om ingen lösning på konflikten nås före det.

– Situationen är allvarlig. Det är bra att förlikningsnämnden får mer tid, säger Piekkala

– En framflyttad strejk visar att undervisningsbranschen är ryggraden i samhället, en möjliggörare för andra branscher. Samhället är i gungning om lärarna och rektorerna går i strejk. Det borde utan tvivel synas i lönerna, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

– Lärarna i huvudstadsregionen är redo för strejk. I sak ändrar ingenting och vi är lika redo om två veckor om inte förhandlingarna börjar röra på sig i en konstruktiv riktning. Solidariteten bakom strejkerna är hög, konstaterar ombudsman Jens Mattfolk på Finlands svenska lärarförbund.  

Nytt massivt strejkvarsel 3–9.5 

Samtidigt trappas konflikten på arbetsmarknaden upp. Förhandlingsorganisationen Fosu har gett ett nytt strejkvarsel som berör Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Jyväskylä, Tammerfors och Kuopio. Om ingen lösning nås genomförs strejken 3–9.5.

– Arbetsgivarens totala oförståelse för löntagarnas krav har resulterat i en kris i förhandlingarna. Det här är en stor fråga. Nu avgörs uppskattningen för det kommunala arbetet, säger Olli Luukkainen som är ordförande för OAJ och Fosu.

Om Arbets- och näringsministeriet kommer att utnyttja sin rätt att flytta fram strejken är oklart. Beslut bör fattas minst tre dagar innan strejken inleds.

Förkastat medlingsbud och nytt strejkvarsel på privata sidan

Lärarfacket OAJ:s styrelse har förkastat förlikningsman Jukka Ahtelas förlikningsförslag inom den privata undervisningsbranschen. Ahtelas bud var 1,4 procent i allmän förhöjning och 0,5 procent i lokal justeringspott.

Det stod från början klart att det inte fanns någon förutsättning för medlingsbudet att gå igenom.

– Det här klarar vi av med ett snabbt e-postmöte, men det visste du säkert när du gjorde ditt medlingsbud, konstaterade OAJ:s Olli Luukkainen på Twitter strax efter att medlingsbudet getts.

Strejkvarsel inom den privata sidan har redan tidigare getts till 19-26.4. Varslet berör 15 privatskolor i Helsingfors.

Idag har ytterligare ett strejkvarsel getts för den privata sidan i Helsingfors (15 skolor) och Tammerfors (2 skolor). Strejken genomförs enligt samma tidtabell som inom de kommunala skolorna, dvs 3-9.5.

Vägen till ett avtal?