Sökes: Center till första kedjan

OAJ ordförandedebatt (2)
Kandidaterna i debatt i Tammerfors

Vem är redo att ta över efter Olli Luukkainen som OAJ-ordförande och axla rollen som center i första kedjan? Den idrottsmetaforen ställdes kandidaterna i OAJ:s ordförandeval inför då de möttes i debatt på Tammerfors universitet.

Sex kandidater har anmält sitt intresse att efterträda Olli Luukkainen. Det är Matti Helimo, biträdande borgmästare med ansvar för utbildningsfrågor i Tammerfors, Katarina Murto, arbetsmarknadsdirektör på Akava, Tuomo Suihkonen, huvudförtroendeman i Kervo, Leena Pöntynen, direktör vid Teknologiindustrin, Kari Nieminen, huvudförtroendeman i Seinäjoki samt Antti Korhonen, lärare vid Omnia. Korhonen medverkade inte i debatten i Tammerfors.

Samtliga kandidater försäkrade att de är beredda att ta över kaptensbindeln och ge sin in i hetluften.

– Efter 17 år som förtroendeman och huvudförtroendeman vet jag exakt vad lärarna intressebevakning går ut på, också på nationell nivå. Det är lätt för mig att hoppa in, sade Kari Nieminen.

– Undervisningssektorn måste få en större del av kakan och jag har goda nätverk vilket skulle föra OAJ till händelsernas centrum, sade Matti Helimo.

– Påverkansarbete hör givetvis till OAJ:s ordförande men det är en helt annan sak än arbetsmarknadsförhandlingar. OAJ:s roll i Fosu är central och mina kontakter inom Akava är goda, sade Katarina Murto.

– Jag är en lösningsorienterad och strategisk ledare och har goda nätverk till alla partier och till kommunfältet, sade Leena Pöntynen.

– Med 20 års erfarenhet från utbildningssektorn skulle jag föra fältets röst till kärnan av intressebevakningen, till förhandlingsbordet, sade Tuomo Suihkonen.

Svagheter?

När det gällde att föra fram sina egna goda egenskaper var det ingen hejd på superlativen, men när kandidaterna ombads beskriva sina svagheter blev talturerna genast kortare och man ville snarare tala om områden där det måhända finns rum för utveckling.

– Nationella förhandlingar är en utmaning som jag är beredd att anta. I det läget Jag skulle lyssna på kloka människor i min omgivning, sade Suihkonen.

– Jag har fått höra att jag kommer från arbetsgivarsidan. Men en professionell intressebevakare jobbar för det gäng hen representerar, sade vidhöll Pöntynen.

– Jag har lätt för att bli entusiastisk. Men som OAJ:s ordförande kan man inte hålla alla trådar i sin hand och engagera sig i allt, konstaterade Helimo.

– Vi österbottningar brukar ofta säga att vi inte är perfekta, för vi saknar till exempel svagheter, skämtade Nieminen. Han konstaterade också att det säkert finns saker att lära när det kommer till yrkes- och universitetsutbildningen.

– Jag har varit med om att förhandla fram en mängd centrala avtal, men jag vill lära känna OAJ:s medlemsfält bättre, sade Murto.

I den artiga debatten var meningsskiljaktigheterna få. Den enda gången det lite sprakade till var när Matti Helimo ifrågasatte vad centralorganisationen Akava har åstadkommit.  Vad har Akava konkret gjort för lärarna ville han veta.

– Akava har tillsammans med OAJ jobbat med frågor som arbetsplatsvälmående, bland annat har vi drivit frågan om att förnya arbetarskyddslagen, försvarade sig Katarina Murto.

OAJ väljer ny ordförande 10 maj.

Text och foto: Mattias Fagerholm

Här är ordförandekandidaterna

IMG_5245

Matti Helimo

biträdande borgmästare med ansvar för utbildningsfrågor i Tammerfors

IMG_5238

Katarina Murto

arbetsmarknadsdirektör på Akava

IMG_5251

Tuomo Suihkonen

huvudförtroendeman i Kervo

IMG_5222

Leena Pöntynen

direktör vid Teknologiindustrin

IMG_5219

Kari Nieminen

huvudförtroendeman i Seinäjoki

IMG_5241

Antti Korhonen

lärare vid Omnia