Skogsindustrins besked påverkar knappast kommunsektorn

oaj-lindroos-petri-01-kuvaaja-leena-koskela
Det finns utrymme för lokala lösningar inom den nuvarande avtalsformen, säger Petri Lindroos, OAJ:s förhandlingsdirektör.

Skogsindustrins besked är oroväckande men vilka konsekvenserna blir på arbetsmarknaden är svårt att säga i det här skedet. Det säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos. Han tror inte att det kommer att innebära några stora förändringar inom undervisningssektorn och påminner om att det i nuvarande avtalsmodell finns utrymme för lokala lösningar.

Hur ser du på skogsindustrins spelöppning?

– Det är oroväckande. Det luckrar upp den långvariga balans som vi har haft mellan arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsgivaren och en enskild arbetstagare är som på två skilda planeter om vi ser på deras position i en förhandlingssituation. Den förlorande parten i den nya situationen är knappast arbetsgivaren. Om biffen här är att främja lokala avtal så tömmer skogsindustrin nu bordet. Regeringen har nyss gett arbetsmarknadsparterna i uppdrag att lösa den här frågan.

Vilka blir konsekvenserna?

– Svårt att säga i det här skedet. Jag gissar att parterna inte har sagt det sista ordet i den här frågan ännu. Konfliktåtgärder är med andra ord att vänta och det skulle verkligen inte Corona-Finland behöva just nu.

– Skogsindustrins medlemsföretag är väldigt olika till storleken. I de små förtagen finns inte den avtalskunskap som behövs. Och det behöver inte heller finnas i nuvarande system. Man kan i stället koncentrera sig på det väsentliga, dvs affärerna.

Kommer det är på sikt att förändra arbetsmarknaden?

– De nuvarande avtalen är i kraft de följande två åren. Mycket hänger på om teknologiindustrin slår in på samma linje.

Hur påverkar det här lärarna och undervisningssektorn?

– Inte speciellt mycket, är min bedömning. Åtta av tio av OAJ:s medlemskår jobbar inom kommunsektorn. Och jag ser ingen orsak till att avvika från den nuvarande modellen där. Kommunerna behöver förutsägbarhet med tanke på verksamheten och de nuvarande avtalen ger rätt väl utrymme för lokala lösningar.  Det görs en hel del lokala avtal. Det samma gäller den statliga sidan.

– Inom den privata undervisningssektorn (Sivista), som är en del av Näringslivet EK, kan det finnas ett tryck. Men tillsammans med Sivista har vi redan kunnat konstatera att de nuvarande avtalen ger tillräckliga möjligheter för lokala avtal.

Kommunarbetsgivarna KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen framhåller att behovet av lokala avtal gäller alla branscher. Vad säger du till det?

– Jag stöder lokala avtal om båda parterna gynnas av det, om det är en win-win situation. Det finns frågor som man känner till bättre lokalt än på central nivå. Men olika sorters sparavtal ger jag inte ett dyft för.

Läs också:

Turbulens på arbetsmarknaden – skogsindustrin lämnar kollektivavtalen

Text: Mattias Fagerholm
Foto: Leena Koskela