OAJ anför besvär över UBS

olli
För första gången anför OAJ besvär över en myndighet, berättar ordförande Olli Luukkainen. Arkivfoto: Jakke Nikkarinen

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ anför besvär över Utbildningsstyrelsens agerande. Besvären gäller UBS:s bristfälliga och felaktiga anvisningar om elevens rätt till särskilt stöd.

OAJ vill genom besvären till riksdagens justitieombudsman klargöra huruvida Utbildningsstyrelsen har brutit mot lagen då man underlåtit att klart och tydligt informera om vad det särskilda stödet i praktiken innebär. Enligt OAJ har UBS försummat sin lagstadgade skyldighet att ge föreskrifter och instruktioner.

Störst är enligt OAJ oklarheten kring frågan om en elev med särskilt stöd alltid har rätt till specialundervisning och vem som i så fall är behörig att meddela specialundervisning.

OAJ har bland annat bett att UBS på sin webbplats skulle ge mera praktiska anvisningar om skillnaden mellan intensifierat stöd och särskilt stöd.

– Det här är första gången OAJ anför besvär över en myndighets agerande, säger ordförande Olli Luukkainen.

– I flera års tid har vi diskuterat med både UBS och Undervisnings- och kulturministeriet om otydligheter i tolkningen av lagstiftningen som gäller det särskilda stödet och försökt hitta en gemensam syn utan resultat. Nu väntar vi inte längre, säger Luukkainen.

Då en elev inte får det behövliga stödet lider hela klassen av det. Enligt Luukkainen är en dylik situation orimlig för både elever och lärare.

– Också den övriga klassen behöver uppmärksamhet och alla elever förtjänar personlig handledning. Därigenom berör detta ärende alla finländska familjer med barn i grundskolan.

OAJ:s besvär är på många sätt aktuella. Förutom coronapandemins inverkan på situationen funderar en arbetsgrupp inom undervisnings- och kulturministeriet på en reform av elevstödet. Innan en ny lag stiftas bör man enligt OAJ nå en enighet om vad den nuvarande lagen betyder.

Tom Ahlfors