Linda Felixson FSL:s röst i OAJ:s styrelse

IMG_3657
Linda Felixson representerar FSL i OAJ:s styrelse.

Linda Felixson är FSL:s representant i lärarfacket OAJ:s styrelse. Det klarnade då OAJ:s fullmäktige valde ny styrelse för följande tvåårsperiod. Felixson tar över efter Inger Damlin

– Det känns jättebra. Det är roligt att ha fått förtroende att sköta det här uppdraget. Jag ser fram emot att lära mig nytt. Det är alltid bra med nya utmaningar, säger Felixson.

Hur ser du på uppdraget?

– Efter våren har vi lärt oss att vi inte vet hur framtiden ser ut. Viktigt är nu att vi hänger med i utvecklingen. Jag hoppas att få jobba med att utveckla organisationen, både vad gäller OAJ men också FSL. Hur möter vi de krav på snabb information och förnyelse som finns? I fackförbunden är beslutsgången ganska långsam medan tempot i världen i världen ökar. Vi måste våga tänka nytt.

Hur borde lärarfacket ta sig an den föränderliga världen?

– Vi måste bli bättre på att påverka. Och då uttryckligen att påverka besluten före de fattas. Att vi inte bara kommer in och gnäller i efterhand. Jag vill inte vara den där gnällaren. Vi skall vara en trovärdig samarbetspart.

Hur ser du på FSL:s roll i OAJ?

– FSL är en del av YSI (de allmänbildande lärarna) och där har vi en viktig roll. Där kan vi föra fram våra ärenden. Och om vi har YSI-gruppen med oss så har vi också en stor tyngd i OAJ:s styrelse. Den vägen får vi FSL:s röst hörd. Så det gäller ta en aktiv roll både i YSI och i styrelse. Jag upplever att man inom OAJ ser FSL som en trovärdig röst. – Och jag brukar inte ha svårt att få min röst hörd, skrattar Lina Felixson.

FSL besitter en plats i OAJ:s styrelse. Sebastian Lindqvist från Borgå är Lindas suppleant. Totalt består styrelsen av 20 personer.

OAJ:s styrelse 2020-2022 i sin helhet. YSI:s ordförande Petri Kääriäinen längst till vänster.

Profil – Linda Felixson

  • 39 år, bosatt i Vasa.
  • Utbildad klasslärare.
  • Huvudförtroendeman i Korsholm.
  • Vice rektor i Smedsby-Böle skola.
  • Varit aktiv fackligt både lokalt och regionalt.
  • Vice ordförande i FSL:s styrelse.

Läs också:

”Det här ser ut som en stor operationssal”