”Det här ser ut som en stor operationssal”

IMG_3645
FSL:s bemanning: Petra Örn, Annika Norrgård, Kimmo Mattson, Linda Felixson och Sebastian Lindqvist.

Munskydd och handsprit. Där de två viktigaste komponenterna när OAJ coronan till trots samlas till fullmäktigemöte i Helsingfors. Det här ser ut som en stor operationssal, konstaterade arbetsminister Tuula Haatainen då hon framförde statsmaktens hälsning på mötet.

OAJ samlas som bäst till vårmöte i dagarna tre. Ja, det är de facto vårmöte trots att vi stavar augusti. I maj gick nämligen mötet i stöpet på grund av coronapandemin. Och det är med darr på ribban som mötet kan genomföras nu då en andra våg av epidemin knackar på dörren. Samtliga 150 fullmäktigeledamöter har ändå försetts med munskydd och handsprit samt spridits ut så mycket som möjligt i mötessalen.

Munskydd, handsprit och säkerhetsavstånd på OAJ:s fullmäktigemöte.

Tack!

Tuula Haatainen framförde ett tack till lärarna i kampen mot Covid 19. Hon konstaterade att den autonoma ställning och höga utbildningsnivå som lärarna har i Finland var en av nyckelfaktorerna till att utbildningsväsendet hanterade den första virusvågen så väl.

– Ett oerhört ansvar lades på er. Här gav lärarna prov på sin yrkeskunskap, sade Haatainen.

Arbetsminister Tuula Haatainen tackade lärarna för deras insats under coronavåren. Foto: Mattias Fagerholm

OAJ:s ordförande Olli Luukainen betonade när han öppnade mötet att det nu är dags att kartlägga och korrigera de kunskapshål som uppstått under perioden av distansundervisning. Luukkainen uttryckte därför sitt missnöje med att 22 kommuner trots det permitterar sina lärare vid läsårsstarten. I 18 kommuner pågår samarbetsförhandlingar i skrivande stund. Tidningen Läraren redogör för permitteringsläget i Svenskfinland i följande nummer.

Välmående på agendan

Vad gäller mötesärenden så skall fullmäktige godkänna OAJ:s nya strategi. På mötet behandlas även inrättande av en fond för välmående på jobbet.

Ny FSL-bemanning i OAJ

Fullmäktige skall också välja ny styrelse för OAJ. FSL besitter en plats i styrelsen. Inger Damlin har fört FSL:s talan i styrelsen de senaste sex åren, men i och med att hon valts till FSL:s ordförande kommer nya krafter att ta vid. Styrelsen väljs på tisdag.

Damlin lämnar även sin plats i OAJ:s fullmäktige vilket innebär att Kimmo Mattson blir ordinarie fullmäktigemedlem. FSL besitter 7 platser i OAJ:s fullmäktige.

Anna Renfors, modersmålslärare från Tammerfors, valdes till ordförande för OAJ:s fullmäktige.

Uppdatering 18.8.2020:

Linda Felixson har valts till FSL:s representant i OAJ:s styrelse.