Lärarstrejk i Norge – upptrappning att vänta till skolstarten

nls nyborg (2)
Det er nok no! Siri Skjæveland Lode (t.v) och Turid Buan Øfsti är beredda på strejk.

En lärarstrejk bröt ut i Norge den 20 juni. Än så länge omfattas endast 45 lärare i en skola i Bergen, men Utdanningsforbundets strejkgeneral Turid Buan Øfsti säger till tidningen Läraren att man är beredd att utvidga strejken när skolan börjar. Konflikten handlar kort och gott om lönen.

Lärarstrejk på sommaren hör till ovanligheterna. Men strax innan sommarlovet inleddes tog norska lärarfacket Utdanningsförbundet ut 45 lärare i en skola i Bergen i strejk. Bakgrunden till strejken är att lärarfacket hade satt tummen ner till det medlingsbud som låg på bordet, och det innebar att man var tvungen att inleda strejken omgående, förklarar Turid Buan Øfsti som sitter i Utdanningsförbundets centralstyrelse och också i förbundets strejkkommitté.

– Vi strejkade i tre dagar innan sommarlovet började. Så vi hann göra en markering, säger Øfsti.

Sommarlovet är givetvis orsaken till den blygsamma omfattningen på strejken, men beredskapen att ta till tyngre åtgärder finns vid skolstarten.

– Vi hoppas på en lösning så att vi inte behöver utöka strejken. Men vi planerar såklart för en upptrappning.

Hur ser den upptrappningen ut?

– Den första som får besked om det är arbetsgivaren och det skall ske fyra dagar innan strejken inleds. Också de som tas ut i strejk får besked fyra dagar innan. Vi har satt ganska många i beredskap redan och det finns en strategi men den berättar vi först då strejken bryter ut. Men vi är beredda att trappa upp. Våra medlemmar är redo.

Lärarna nedprioriterade

Orsaken till att lärarna i Norge är i beråd att gå in för en mer omfattande strejk stavas lön. Enligt Turid Buan Øfsti har lärarkåren i Norge nedprioriterats en längre tid.

– I sex år har lärarnas löneutveckling varit sämre än vad den är bland de övriga kommunalt anställda. Vi har krävt att lärarna som har längst utbildnings skall prioriteras men det är den grupp som arbetsgivaren har gett minst till.

Lärarna i Norge är den här gången ensamma i strejkfronten. Också ifjol var det strejk men då hade man hela centralorganisationen Unio med sig. Unio har 14 medlemsförbund och representerar de högutbildade inom den offentliga sektorn. Unio kan närmast jämföras med Akava i Finland.

– Det är fördelningen mellan de olika yrkesgrupperna inom kommunen som vi inte kan godkänna. Löneförhöjningarna har inte kommit lärarna till godo. Vi strejkade i fjol, men det gav inte frukt för vår största medlemsgrupp, säger Øfsti.

Lönen nyckeln till rekrytering

Från Utdanningförbundets sida lyfter man fram problematiken med att få tag i utbildade lärare. Och här är lönen en av nyckelfaktorerna. Ca 16.000 lärare, eller var femte lärare, saknar lärarutbildning i Norge.

– Vi har en nedgång i antalet sökande till lärarutbildningen för tredje året i rad.  Men det bekymrar inte arbetsgivaren. Man har nedprioriterat lärarutbildningen och lärarprofessionen.

Blir det en utvidgad lärarstrejk i Norge i höst?

– Det är olyckligt med tanke på två år av covid men jag är rädd för att vi inleder läsåret med en strejk, säger Turid Buan Øfsti.

Deltagarna i NLS sommarkurs i Nyborg uttryckte sitt stöd för de strejkande lärarna i Norge.

Fakta

  • Utdanningsförbundet är med sina 190.000 medlemmar den dominerade lärarorganisationen.
  • Inom den kommunala sektorn har Utdanningsförbundet ca 95.000 medlemmar.
  • Även Skolenes landsförbund och Norsk lektorlag medverkar i en eventuell strejk.
  • Utdanningsförbundet är ett av centralorganisationen Unios 14 medlemsförbund.
  • 45 lärare gick i strejk i Bergen 20.6.
  • Lärarbristen i Norge är omfattande – en av fem lärare saknar lärarutbildning.

Text och foto: Mattias Fagerholm