FSL rustar för strejk

FSL_varmote22_fridalonnroos-150
Pernilla Granlund (t.v) och Maria Udd gav FSL:s styrelse fullmakt att vidta de åtgärder som behövs om det blir strejk.
Avtal 2022

Det inflammerade läget på arbetsmarknaden samt en eventuell annalkande strejk stod högt på dagordningen när fullmäktige för Finlands svenska lärarförbund samlades till vårmöte.

– Arbetsgivaren har total oförståelse för arbetstagarnas krav, man duckar gång på gång för sitt ansvar, sade förbundsordförande Inger Damlin när hon öppnade mötet.

FSL öppnas skattkistan

FSL:s fullmäktige samlades till vårmöte i Helsingfors 21-22.4 under minst sagt exceptionella förhållanden. En veckas lärarstrejk hotar nämligen bryta ut 3.5. Strejken i huvudstadsregionen berör ca 700 FSL-medlemmar och då ett strejkbidrag på 180 euro per dag betalas ut kan var och en räkna ut att de ekonomiska konsekvenserna för förbundet blir stora.

FSL:s styrelse fick därmed fullmakt att överskrida budgeten och använda sig av de närmare 3 miljoner euro som finns i beredskapsfonden. Fonden är grundad 1969 uttryckligen för eventuella arbetskonflikter.

– Jag vill påminna om varför vi har en beredskapsfond. Det är nu den behövs, sade Anders Johansson, Kustvägens lärarförening.

Extra medlemsavgift?

Fullmäktigen gav också styrelsen fullmakt att uppbära en extra medlemsavgift om situationen så kräver.

– Jag hoppas att en höjd medlemsavgift är en sista åtgärd, sade Anna Nylund, Korsholmslärarförening.

Damlin var inne på samma linje.

– Det är styrelsens ambition. Men verksamheten måste också tryggas trots att vi tömmer strejkkassan, konstaterade Damlin.

En höjd medlemsavgift bör vara den sista åtgärden, sade Anna Nylund.

2021 rejält på plus

Vid sidan av de mer ovanliga besluten som att vid behov använda sig av strejkkassan fastställde fullmäktige också i vanlig ordning bokslut och verksamhetsberättelse för år 2021.

– Det har varit ett historiskt år. Vi distansade mer än någonsin och fick ställa om en stor del av verksamheten, sade Damlin.

Att en stor del av verksamheten skedde på distans återspeglas i förbundets bokslut. När det kommer till resekostnaderna är endast en tredjedel av de budgeterade anslagen använda. Då dessutom marknadsläget i slutet av året var synnerligen gynnsamt landade överskottet på 850.000 euro. Fullmäktige beslutade att medlen överförs till beredskapsfonden.

Förbundsekonom Lis-Britt Bergman konstaterade att inledningen av detta år inte varit lika positiv på marknaden, men såg inget skäl till oro.

– Placeringsverksamhet är långsiktig verksamhet. Det gäller att sitta stilla i båten och ha is i hatten, sade Bergman.

Is i hatten, uppmanade förbundsekonom Lis-Britt Bergman.

Damlin står till förfogande

Mötet var det sista för denna fullmäktigeförsamling. Fullmäktigeledamöterna kan blicka tillbaka på en händelserik fyraårsperiod. Vid sidan av den aktuella arbetskonflikten har man fått bevittna ett förändrat världsläge och en global pandemi.

De fullmäktigeledamöter som nu valdes för följande mandatperiod samlas till höstmöte 10-11.11.2022. Då står bland annat val av förbundsordförande på agendan. Inger Damlin meddelade på mötet att hon står till förfogande.

Inger Damlin ställer sig till förfogande i höstens orförandeval.

Se bilder från fullmäktigemötet

Text: Mattias Fagerholm
Foto: Frida Lönnroos