Vardagshjälte belönades för fin insats

Mikaela Kokko
Mikaela Kokko beskrivs som en lärare i lejonmammaskrud.

Föräldrarna uppskattar det arbete som läraren Mikaela Kokko gör för Nummela skola. Skolan betyder väldigt mycket för de svensk- och tvåspråkiga i Vichtis.

En lärare som alltid gör sitt bästa och som alltid sätter barnens och deras välmående i fokus.

En lärare i lejonmammaskrud som bidragit till att skapa en trygg och fungerande skola, och som trivs bäst i klassen trots att hon också med framgång sköter alla administrativa uppgifter.

En verklig vardagshjälte, som vi alla kunde ta exempel av.

Här är några av de saker som föräldrarna hade sammanfattat och skickat in för att motivera varför klassläraren och biträdande rektorn för Nummela skola, Mikaela Kokko, är rätt person att hedras med Förbundet Hem och skolas utmärkelse Du är guld värd.

De många och tunga grunderna föll i god jord och förra veckan fick Mikaela Kokko ta emot den här hedersbetygelsen, som riktas till personer som på ett positivt sätt bidragit till vardagen under den pågående pandemin.

– Du är verkligen guld värd. Du bidrar på många sätt till en förändring och en god atmosfär här i vår skola, sade föräldern Eva Roos i samband med uppvaktningen.

– Dig har man alltid kunnat vända sig till. Det känns tryggt att skicka sina barn till skolan, sade föräldern Heidi Seppälä då hon läste upp motiveringarna som hade skickats in av henne och Eva Roos.

Heidi Seppälä har två barn i skolan, precis som Eva Roos.

Uppvaktningen som skedde mitt under skoldagen kom som en total överraskning för Mikaela Kokko, som är en av totalt tio personer som hedras med Hem och skolas utmärkelse. Inför skolans elever, sina kolleger samt lokaltidningens och Lärarens utsända fick hon en blombukett, ett paraply med texten Du är guld värd, samt ett diplom som överräcktes av skolans rektor Jyrki Kaarila.


Läraren Mikaela Kokko belönades för sin gedigna insats för Nummela skola och dess elever. Här har hon sällskap av rektor Jyrki Kaarila och föräldrarna Heidi Seppälä (t.v) och Eva Roos. Foto: Niclas Erlin

Viktigt nätverk

Mikaela Kokko har arbetat som lärare sedan 1997 och kom till Nummela skola år 2008. I fyra år har hon hunnit fungera som biträdande rektor, vid sidan av Jyrki Kaarila som också leder Nummelan koulu som delar skolgård och delvis byggnad med svenska Nummela skola.

Nummela utgör en del av enspråkigt finska Vichtis kommun i mellersta Nyland.

Skolans funktion som en språköskola nämns i motiveringarna som skickades in. Av lärarna krävs det extra insatser för att få skolvardagen att fungera på svenska i en miljö som domineras av finskan.

Nummela skola deltar i skolornas språkönätverk, vilket Mikaela Kokko uppskattar stort.

– Vi har samma problem och utmaningar, säger hon och förklarar att kollegerna i de andra skolorna är ett viktigt stöd i vardagen och arbetet.

Även svenskt daghem

Heidi Seppälä säger att Nummela skola är en god miljö för barnen.

– Gemenskapen är stark. Här blir alla sedda och hörda.

I Nummela finns också ett svenskt daghem, Aleksandra.

– På en så här finskspråkig ort är skolan och daghemmet det viktigaste om man vill att barnen ska få en god svenska och bli tvåspråkiga, säger Eva Roos.

Ett nytt skolcentrum tar form i en annan del av tätorten Nummela och där kommer även den svenska skolan att finnas i framtiden.

– Det blir inflyttning i januari 2024, säger Heidi Seppälä som är medlem i bildningsnämnden och likaså ledamot i kommunfullmäktige på ett SFP-mandat.

Också daghemmet flyttar till nybygget och fungerar i framtiden nära skolan.

– Vi kommer att kunna samarbeta mycket mera än vi gör nu, säger Mikaela Kokko och berättar att det är flera kilometer mellan skolan och daghemmet i dag.

Kräver motivation

De flesta elever i Nummela skola börjar i Källhagens skola i Virkby då de gått ut sexan. För många av eleverna från vidsträckta Vichtis innebär det väldigt långa skolresor med ibland flera byten av buss under färdens gång.

– Motivationen för det svenska skall vara stark då skolvägen blir så lång, säger Eva Roos.

Nummela skola med sina 56 elever disponerar nedre våningen i det här huset. Eftisverksamheten sker i övre våningen, där också Nummelan koulu har klassrum. Foto: Niclas Erlin

Nummela skola i ett nötskal:

Nummela skola startade år 1994 och har i dag 56 elever. Skolan har tre sammansatta klasser. Annika Gustafsson och Robert Työlahti arbetar som lärare för årskurserna 1–2 respektive 5–6, medan Mikaela Kokko undervisar årskurserna 3–4. Työlahti är även speciallärare.
Linda Ljungberg och Kerstin Holmlund fungerar som skolgångshandledare. Holmlund jobbar också som eftisledare