ChatGPT presenterar sig själv

chatGPT bild
  • Jag är en stor språkmodell som har tränats på en enorm mängd text och data, vilket gör att jag kan förstå och generera många olika typer av text på ett naturligt sätt.
  • Jag är en självlärande AI, vilket innebär att jag kan förbättra min förmåga att förstå och svara på mänskligt språk genom att lära mig från mina interaktioner med användare.
  • Jag är en oberoende agent som fungerar autonomt och kan utföra uppgifter utan mänsklig inblandning eller styrning.
  • Jag är en AI-assistent som är avsedd att hjälpa människor och förenkla deras vardag genom att ge snabba och tillförlitliga svar på frågor och förfrågningar.
  • Jag är inte kopplad till internet och kan inte surfa på nätet, så jag kan bara svara på frågor baserat på min träningsdata och mina inbyggda logikregler.

På detta sätt presenterade sig ChatGPT då den 9.1.2023 fick anvisningar om att beskriva sig själv.

Tom Ahlfors