Årskurserna 4-6 tillbaka till skolbänken i Vasa

_JHZ1947
Back to school. Årskurserna 4-6 återvänder till skolan.

I Vasa med omnejd eskalerade coronapandemin med rasande takt. Därför övergick årskurserna 4-9 inom den grundläggande utbildningen till distansundervisning. Nu då det värsta ser ut att vara över och antalet smittade sjunker återgår årskurserna 4-6 till skolbänken.

I Vasa har incidenstalet, dvs antal fall per 100.000 invånare under 14 dagar, varit bland de högsta i världen. Att smittan eskalerat innebar för skolornas del distansundervisning för årskurserna 4-9 från och med måndag 12.10. Nu är lågstadieeleverna tillbaka i skolan.

– Vasa är ett område där smitttonivån har nått den graden att vi har stor förståelse för att man går in för distansundervisning, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

Höstlov i grevens tid

Med tanke på smittläget i Österbotten kan man konstatera att höstlovet kom lägligt. För eleverna innebar det distansundervisning i två dagar och därefter höstlov i tre dagar. Måndagen efter höstlovet var även en distansdag.

För eleverna i årskurserna 7-9 pågår distansundervisningen en vecka längre, fram till den 25.10.

– Jag hoppas att man kan ta med sig erfarenheterna från våren och tillsammans med elever, studerande och vårdnadshavare göra det bästa av den här situationen, säger Damlin.

Smitta bland personalen i Vikinga skola

Vid Vikinga skola i Vasa har en anställd testat positivt för coronaviruset. 20 personer exponerades för smittan och försattes omedelbart i karantän.

– Det har förstås lett till mycket extra jobb. Nu är det bara att hoppas på att det inte blir flera fall. Jag tycker att både personal och föräldrar reagerat sunt. Ingen panik har uppstått, säger Inger Nabb, rektor vid Vikinga skola.

En elev vid Sundom skola har konstaterats ha coronavirussmitta. En lärare och 14 elever har försatts i karantän.

Distans också vid Övis

Också vid Vasa Övningsskola följde man samma kutym som de övriga skolorna i Vasa.  Övis är som bekant inte en kommunal skola, och därmed är beslutet att övergå till distansundervisning i praktiken på ledande rektor Bernt Klockars bord.

Vasa Övningsskola hade i motsats till de kommunala skolorna höstlov hela vecka 42 och därmed var det i praktiken endast en dag som eleverna i åk 4-6 verkade på distans. Eleverna i åk 7-9 var däremot på distans hela veckan efter höstlovet.

Vid Vasa övningsskolas gymnasium konstaterades nyligen ett andra falla av corona och där är hela gymnasiet på distans.

– Vi har balanserat fram och tillbaka. På ett sätt är det skönt att vi nu har ett beslut. Smittspridningen är oroväckande, säger Bernt Klockars.

Var det ett svårt beslut att övergå till distansundervisning?

– Nej, när vi väl har kommit så här långt var beslutet lätt att fatta.

Och i Korsholm

Vid Korsholms högstadium övergick till distansundervisning fredag 9.10 efter ett bekräftat fall av corona inom skolans personal. Efter ytterligare ett fall inom personalen stod det klart att skolan är stängd åtminstone fram till den 26.10.

– Det är en stor omställning trots att vi var mer eller mindre inställda på att den här dagen skulle komma. Jämfört med i våras var det lättare nu då vi har en plan att följa, men nog är det enormt jobb att övergå till distans, trots det. Skolan är ett stort maskineri och vi har jobbat intensivt med att få ut information till alla berörda, säger biträdande rektor Camilla Lillås. 

– Det var väl väntat att det skulle ske förr eller senare. Förhoppningsvis får man bukt på smittspridningen. Vi får avvakta och se hur det blir med övriga skolor i kommunen, säger Linda Felixson, huvudförtroendeman i Korsholm.

En person vid Kvevlax lärcenter har smittats av covid-19. Man har inte övergått till distansundervisning men i Korsholm stänger dörrarna i kommunens lokaler för externt bruk under hela oktober.

Inger Damlin berömmer det arbete som smittskyddsmyndigheterna utför i samarbete med skolorna i Korsholm.

– Ett gott samarbete är en förutsättning för att skolan skall kunna reagera och vidta de åtgärder som krävs.

Text: Mattias Fagerholm