Författarträffar på bokmässan

böcker
Det är en enorm skillnad mellan flickors och pojkars läskunnighet.

På våren 2018 tillsatte dåvarande undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) ett nationellt läskunnighetsforum för att ta fram lösningar som ska förbättra läskunnigheten bland barn och unga och väcka deras läslust. Det här resulterade i Läsrörelsen och riktlinjer för att utveckla läskunnigheten.

Under bokmässan i Helsingfors den 24–27 oktober kommer Läsrörelsen att satsa på skolor, elever och studerande. I samarbete med Svenska litteratursällskapet och Svenska modersmålslärarföreningen SMLF tar Läsrörelsens projekt ”Prata bok!” plats på Bokmässans svenska scener. Då får skolelever från hela Svenskfinland möjlighet att besöka bokmässan med sin klass och samtala med en rad författare på scenen.

Elever från Pedersöre i norr till Hangö i söder deltar i mässan. Tio olika klasser från tio olika skolor (åk 4-gymnasiet) ansvarar för programinslagen. Bland annat skall elever från åk 4 i Zachariasskolan i Nykarleby visualisera karaktärerna i Karin Erlandssons Legenden om ögonstenen. Återstår att se om författaren själv kan känna igen sina karaktärer. En grupp elever från Vasa övningsskolas gymnasium diskuterar tillsammans med Linda Bondestam med flera hur man kan illustrera sin egen text, medan elever från åk 8 i Sursik skola i Pedersöre intervjuar Kaj Korkea-aho och Ted Forsström.

Deltagarna från skolorna har fått öva sig inför framträdandet genom att på Svenska teatern få lite träning i att uppträda inför publik och lära sig ställa frågor.

Framträdandena sker på torsdag och fredag, den 24 och 25 oktober mellan kl. 11 och 15.30.