Anna Kiiskinen ny tjänsteman för svenska tjänster vid UKM

Undervisnings- och kulturministeriet ligger vid Sjötullsgatan i Helsingfors. Foto: Viivi Seirala

Juris magister Anna Kiiskinen har valts till ny konsultativ tjänsteman för svenskspråkiga tjänster vid Undervisnings- och kulturministeriet.

Kiiskinen arbetar för tillfället som konsultativ tjänsteman vid enheten för självstyrelse och jämlikhet vid justitieministeriets avdelning för demokrati och offentlig rätt och har under hösten deltagit i beredandet av den nya nationalspråksstrategin tillsammans med justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Till den nya konsultativa tjänstemannens uppgifter hör att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna inom fostran, utbildning och forskning samt inom konst, kultur och ungdoms- och idrottsväsendet samt att sköta samordnings- och beredningsuppgifter i anslutning till dessa. I uppgifterna ingår också att utveckla kunskapsunderlaget inom sektorn och att främja det nordiska samarbetet.

Behörighetsvillkor för tjänsten var högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Eftersom arbetsuppgifterna är att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna lade UKM till en passus i platsannonsen och noterade att ”de bästa förutsättningarna att sköta uppgifterna ger utmärkt interaktionsförmåga, erfarenhet av nordiskt samarbete samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Kunskaper i de övriga nordiska språken räknas som merit.”

Tjänsten lockade över 40 sökande.

Tom Ahlfors