Jan Alin

Vad är viktigt för framtidens lärare?

Under en paneldebatt vid FSL:s fullmäktiges höstmöte diskuterades ”framtidens skola”. Nu några veckor senare minns jag inte att ”framtidens lärare” skulle ha kommit upp under diskussionen. Hur kommer vårt jobb att se ut i framtiden? Vad är viktigt för framtidens lärare?

Lärare vill göra ett gott arbete. Vi sätter en stolthet i att bedriva så bra undervisning som möjligt och att ge våra elever de kunskaper och färdigheter de behöver för att bli produktiva, ansvarsfulla och lyckliga samhällsmedborgare. Vi lärare, som alla människor, besitter en inneboende vilja att utveckla och förbättra. Vi gör det bästa vi kan tills vi vet bättre. Då gör vi bättre (Maya Angelou, amerikansk poet och lärare).

Skolan behöver följa med sin tid. Idag syns det genom att vi jobbar med aktuella ämnen som programmering, klimatförändring och att göra eleverna somesmarta. I framtiden är det andra ämnen som är aktuella och behöver tas upp i skolan. Vilka det kommer att vara vet vi inte, bara att framtidens elever delvis kommer att behöva tillägna sig andra färdigheter än dagens elever.

Hur skall vi tänka när vi vill förbereda oss för framtidens skola, men inte vet vad eleverna kommer att behöva få lära sig? Hur skall vi göra när vi inte vet vilka tekniska hjälpmedel det kommer att finnas och inte heller vilka värderingar som kommer att råda i samhället? Tänk om vi förändrar fel grejer? Tänk om vi sabbar en hel generations utbildning? Tänk om vi missar ”the next big thing”?

Eftersom vi inte kan förbereda oss för det okända får vi förbereda oss för det som är känt – att elever behöver kunna läsa, skriva och räkna också i framtiden. Det ger dem en stabil grund att stå på och förutsättningar att ta sig an nya kunskaper och förändrade krav.

Vi lärare behöver alltså stå med fötterna i den stabila jordmån som utgörs av läsning, skrivning och räkning och ha huvudet i molnet, där framtiden finns. Vi behöver förlita oss på traditionell undervisning och anamma nya metoder. Vi behöver liksom både bromsa och gasa samtidigt, på något sätt.

Det är ingen enkel uppgift och just därför behöver vi locka de mest lämpade att bli framtidens lärare. Vi måste se till att lärare får goda arbetsförhållanden med tillräckliga resurser och arbetsro att utveckla och finslipa sin undervisning. Vi behöver hålla kolla på arbetsbelastningen och inte slösa tid på oväsentligheter och yta, utan sätt all kraft på sånt som gagnar eleverna. Framtidens skola kommer, och den behöver de bästa lärare den kan få.