Inger Damlin

Utan redskap för navigering kör vi på grund

Världen över är det sedan länge känt att det finländska skolsystemet är av hög kvalitet. En av framgångsfaktorerna i systemet anses vara vår lärarutbildning som ger magisterexamen. Skolsystemet vilar på fasta strukturer och skapar trygghet i det finländska samhället, en trygghet som är en grundpelare för framtiden.

Inför skolstarten och under de första veckorna av terminen har jag sett många varningssignaler gällande lärartillgången på svenska i Finland. Rektorer som suckar över utmaningar att få tag på personal till skolan. Rektorer som oberoende av region fått hitta lösningar för att bemästra situationen och söka alternativa lösningar för att få skolan att rulla.

Under många år har den skriande bristen på småbarnspedagoger varit aktuell. Även klasslärarbristen i huvudstadsregionen har varit uppenbar, liksom tillgången på specialklasslärare och studiehandledare. Det som är nytt i år är att tillgången på lärare är utmanande i samtliga regioner. Och den färskaste kryddan i lärartillgångsdiskussionen är upplevda svårigheter i att få tag på ämneslärare. 

Läget vi befinner oss i kan liknas vid en båtfärd. Vad lärartillgång beträffar finns det ingen som står framme i fören på båten och spanar, det finns inga som helst redskap, ingen GPS och inget sjökort för att ha koll på läget innan grundstötningen sker. Om vi inte förser oss med moderna och vettiga navigeringsredskap kör vi på grund. Där sitter vi då i vår båt och guppar medan vi febrilt försöker hitta syndabockar och snabba lösningar för att komma loss.

Vi befinner oss just nu i ett läge med så gott som total avsaknad av verktyg för att känna till lärarsituationen och behovet av lärare i framtiden. Vi sitter och ser på medan vi glider på grund.

Åldersstrukturen på FSL:s medlemskår är en varningsklocka. Speciellt oroande är tillgången på ämneslärare i grundskola och gymnasium, en kategori där många går i pension inom de närmaste åren.

Vill vi fortsättningsvis ha ett fungerande skolsystem så måste vi kunna förse systemet med det som krävs, en tillräcklig mängd lärare med magisterexamen. För att kunna prognostisera lärartillgången, en av skolsystemets grundpelare, behövs ett lärarregister. Prognostisering är otvivelaktigt a och o för att garantera kvalitativ utbildning även framöver.

I dessa tider av budgetmangling är det all orsak att vi påminner politikerna om vilken betydelse vårt skolsystem har för landets trygghet och välfärd.  Det finns ingen styrka i att sitta stilla och se på då framtiden rullar in. Styrkan ligger i att framtidsspana och vara beredd.