Minttu Myllynen

Positiva möten via Wilma

Ibland känns det att elevadministrationsprogrammet Wilma (eller andra dylika program) är ett nödvändigt ont. Trots det tror jag inte att det finns så många som vill gå tillbaka till tiden före Wilma, eftersom verktyget ändå tjänar många syften. Frågan jag funderat över är om man kan skapa en positiv kommunikation via Wilma? Är det möjligt att Wilma blir ett verktyg för trevlig(are) kommunikation? Eller åtminstone neutral? Det är ju i grund och botten upp till oss som använder Wilma att fundera hur vi vill ha det. 

Under de senaste veckorna har jag glatt mig åt några fina möten via Wilma. Häromdagen fick jag ett meddelande av dotterns klasslärare. Det var riktat till alla vårdnadshavare i klassen och gällde skolans oro för barnens användning av mobiltelefoner och sociala medier. Som förälder känns det fint att man från skolans sida gjorde alla föräldrar uppmärksamma på ett fenomen som egentligen mest förekommer utanför skoltid. Klassläraren visade att skolan bryr sig om barnens välmående och kamratrelationer och ville stödja oss föräldrar i vårt föräldraskap – tillsammans är vi starka!

Utöver det har jag varit tacksam för meddelanden som några av min sons ämneslärare skickat. Tillsammans har vi funderat kring skolgång och lärande och även i denna kommunikation har det kommit fram att lärarna verkligen vill lära känna eleverna och hjälpa och stödja dem utifrån de resurser som finns samt att samarbetet mellan hemmet och skolan uppskattas. En annan trevlig grej var när jag i början av hösten deltog i föräldramötet i sonens nya högstadieskola. Personalen informerade att lärarna har som vana att i början av årskurs sju vara snabba på att skriva in positiva anteckningar i Wilma, för att uppmuntra och stödja ett gott uppförande och arbete. Den bakomliggande tanken är förmodligen att det man fäster uppmärksamhet vid kommer att öka. Det är fint att denna gemensamma överenskommelse fungerar och syns i praktiken även till hemmen. 

Jag föreslår att alla kollegier gemensamt kunde komma överens om hur Wilma ska användas i den egna skolan, till exempel genom att skapa en checklista för hur kommunikationen på Wilma sker. När och hur skriver vi meddelanden på Wilma, i vilka fall kontaktar vi per telefon? Hurdana anteckningar skriver vi på Wilma och när? Hur ofta? En sådan checklista kunde vara ett fint stöd för alla i personalen, men framför allt för nya lärare. Varför inte skicka samma lista till vårdnadshavarna? 

Jag önskar dig trevliga möten på Wilma under resten av terminen!