Inger Damlin

Över 5000 medlemmar är en stark röst

2020-talet inleddes med en pandemi. Hur ser fortsättningen ut? Hur påverkas läraryrket? Hur påverkar vi läraryrkets framtid? Frågorna är många då vi inleder ett nytt år, ett 2021 med nya möjligheter.  

Orosmolnen för den närmaste framtiden är ännu närvarande. Kommunernas allt svårare ekonomiska situation, spår av pandemin, en supersnabb digitalisering och en brist på behöriga lärare kommer med säkerhet att påverka den finlandssvenska skolan 2021.

Under våren är det kommunalval. FSL ser fram emot debatten och valet. Vi vet att mycket framöver i kommunerna kommer att handla om utbildning i och med att social- och hälsovården övergår till landskapen. Därför vet vi också hur viktigt det är med kunniga och modiga beslutsfattare i kommunerna som förstår att skolan är mera än undervisning, att utbildningen är ett fundament för ett demokratiskt samhälle.

Läraryrkets attraktionskraft handlar om lön men också om lärarskap, drivkraften för varje lärare. Den kraft som får oss att välja yrket om och om igen. Vi bär alla på upplevelser, erfarenheter eller minnen som påminner oss om det genuina i att få vara lärare. Det fantastiska i att få följa underbara barn och ungdomar en bit på vägen. Den goda kraften vill vi inom FSL ta vara på under 2021 och synliggöra alldeles speciellt då prövningar knackar på.  

Under en allt för lång tid har vi diskuterat lärarbrist i Svenskfinland. Vi inom FSL ser en ljusning då minister Saarikko börjar prata om att ”utreda möjligheten till ett lärarregister”. Vi behöver fakta i argumentationen för varje elevs och studerandes rätt till en behörig lärare. Vi finlandssvenskar är en minoritet som har rätt till statsfinansierad lärarutbildning på svenska och som bör garanteras kvalitativt god utbildning på sitt modersmål.

Framtiden för läraryrket är inte ödesbestämt. Vi lärare kan själva staka ut kursen men för att nå framgång måste vi vara starka och organiserade. Lärarkåren måste själv kunna komma med konstruktiva lösningar. För att få genomslagskraft måste vi stå enade. En ensam kvist kan brytas, men ett knippe med många kvistar håller emot. Ju fler medlemmar, desto mera kraft – lärarkraft. FSL kan i nuläget stoltsera med ett medlemsantal som överstiger 5000. Vi är därför oerhört starka då vi tillsammans säger: Lyssna på oss, vi kan skola!