Inger Damlin

Vi är experter på elever med olika språkbakgrund

Riksåttan norröver är en rak historia och man hinner tänka många tankar, ännu fler om man hamnar i en bilkö bakom fyra långtradare. Jag är på väg mot Jakobstad.

Med direktören för bildning och välfärd pratar vi om ekonomi och inbesparingar men glider osökt in på undervisning av elever med annan språkbakgrund. Jakobstad har en lång tradition av integration. Eleverna har olika bakgrund och anlänt till Finland av olika orsaker, som kvotflyktingar, arbetskraftsinvandrare eller återförenade familjemedlemmar. Ibland har skolan tid att förbereda för de nya eleverna men allt som oftast droppar de bara in. Så ser skolvardagen ut i en mångkulturell småstad.

Det serveras lunch i Lagmans skola. ”Min mamma pratar italienska”, ”min pratar vietnamesiska” och ”min pappa pratar ryska”. Bordssällskapet äter långsamt och konverserar både på svenska och engelska, delar matstunden och vardag.

Lärare strömmar in på kafferast. Det finns diversitet i kollegiet. Det bubblas och pratas, det planeras och reflekteras – som i varje lärarrum en vanlig måndag i maj. Det pratas om husdjursödlan Richie som plötsligt i ettans klassrum klivit ur en pulpet. Ödlan vars ägare inte hade förmått lämna sötnosen hemma ensam hela dagen. Det pratas om Stafettkarnevalen och en smula spänning svävar i luften.

Sätter mig i soffan i sällskap av rektorn Catharina. Hon brinner för det hon gör. Det är en ren njutning att lyssna till henne då hon delar sin erfarenhet av och sin passion för sitt jobb.

Allt som görs i skolan ska vara på svenska, det måste alltid finnas en helhetssyn på undervisningen. För att tillgodose varje elevs behov i en mångkulturell skola krävs små undervisningsgrupper och engagerad personal. Oberoende om det gäller förberedande undervisning, svenska som andra språk eller klassundervisning, så krävs flexibilitet.

Språkundervisningen måste tjäna sitt syfte. Elever som inte får sitt språkstöd tillgodosett får inte hamna i specialundervisningen. Skolan måste garantera specialundervisning som stöd för lärande och skolgång.

Skolan måste ständigt utveckla för att möta varje elevs behov. Utöver pedagogik finns det ett akut behov att stöda vårdnadshavare till barn med utländsk bakgrund. Vi måste åstadkomma förståelse för landets utbildningssystem och landets kultur för att komma runt missförstånd. Vi måste skapa ett starkt ”vi och vår skola” för att inte gängbildningar ska slå rot. Satsa tidigt, satsa rätt!

Det finns massor med erfarenhet i vår svenska del av landet kring elever med en annan språkbakgrund. Låt oss ta vara på den här kunskapen och förvalta den väl!