Inger Damlin

Vacklande välbefinnande går inte att avtala bort

Vi är ett förbund nära medlemmarna, sade en styrelsemedlem under vårt styrelseseminarium i september. FSL:s litenhet är en styrka då det kommer till kontakten med medlemmarna, min förhoppning är att varje medlem också ska känna så. Vi kommer att aktivt leva enligt devisen ”nära medlemmen” fram till dess att FSL:s föreningskarta är målad i våra färger på varje ort där vi finns.     

Tillsammans med lokalt aktiva har vi på kansliet under den senaste månaden besökt skolor och träffat lärare under raster och håltimmar, i lärarrummet och i korridorerna, för att just vara nära medlemmen och känna pulsen i vardagen. För oss har det varit oerhört värdefulla samtal, möten och stunder.  

Det är otvivelaktigt så att lärares och rektorers ork i vardagen är den “snackis” som dominerar. Bristen på ork oroar och följdfrågan lyder: Hur länge ska det här hålla i sig, hur länge kommer vi att stå ut och vad kan vi göra åt saken?   

Som förbund måste vi våga lyfta upp lärares och rektorers arbetsbörda, men vi måste göra det nyanserat och lösningsfokuserat för att inte skada yrkets attraktionskraft. Lärare och rektorer tycker om sina jobb och samhället värdesätter och uppskattar vår yrkesinsats. Detta ska vi föra fram i diskussionerna kring hur vi förbättrar medlemmarnas arbetsvillkor så att de kan göra det de är utbildade för, det som de brinner för.   

Just nu lever vi mitt i formandet av förhandlingsmål, en ack så viktig process för oss som fackförbund. Avtal som gynnar lärare och rektorer, avtal där alla parter enas är en grundförutsättning i det påverkningsarbete vi gör. Lönen måste vara konkurrenskraftig, inget annat går för sig.     

Men ibland nås vi också av åsikten att vi som förbund pratar för mycket om utbildningspolitik.   

Utbildningspolitiken utgör ofta den långsiktiga ramen och bildar en viktig grundsten för det dagliga arbetet i våra skolor. Därför pratar vi ofta utbildningspolitik. Lärares och rektorers vacklande välbefinnande avtalar vi inte bort.   

Välbefinnande skapas av beslut som ligger i politikernas händer. Vi måste därför få andra att prata samma språk som vi gör, vi måste få politiker och beslutsfattare att förstå hur skolan mår, vilka konsekvenser reformer och beslut får samt också inse vilka förändringar som måste fås till stånd med tanke på framtiden.  

Jag hoppas att samhället tar vårt budskap på allvar.   

Många må bra-hälsningar till dig, hoppas du har ett skönt höstlov!