Inger Damlin

Kommunpolitiken behöver rätt folk på rätt plats

Hej, du FSL:are ute på fältet! Vi behöver dig när skolfrågorna debatteras i kommunen! 

Kommunalvalet nästa vår blir ett utbildningsval, det vet vi redan nu. Kommunens uppdrag kommer att omformuleras i och med att social- och hälsovården flyttas över till landskapen. Därför behöver vi mer än någonsin kandidater i kommunalvalet som kan skola, har nätverk och är öppna för dialog med förbundet på alla nivåer.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna så vill, har vi också världens bästa skola i våra städer och kommuner.

Kommunens satsningar på skolan är välinvesterade pengar förinvånarnas bästa. Utbildning främjar kommunens livskraft och satsningar på utbildning ger på sikt inbesparingar inomkommunens andra verksamhetsområden.

En bra skola ökar kommuners anseende och lockar nya invånare, företag och kunnig arbetskraft. I framtiden kommer det att vara helt avgörande för kommunerna att de får kompetent arbetskraft till såväl den offentliga som den privata sektorn.

Tillräckligt små undervisningsgrupper är en grundförutsättning för en kvalitativt god undervisning. Lärartätheten på de olika utbildningsstadierna är avgörande för varje barns och ungdoms lärande och mående. 

Behöriga lärare tryggar en högklassig utbildning. Kommunerna får motiverade och engagerade lärare genom vettiga fortbildningsmöjligheter och ett helt års lön för ett helt års arbete.

Ett gott och sporrande ledarskap inverkar positivt på hela skolsamfundet. Elevernas skolgång, lärarnas ork och allas välbefinnande ökar. Rektorer behöver därför ges verkliga möjligheter att leda arbetet och tid för att stöda lärare i vardagen. Ett kontinuerligt arbete för rektorers kompetensutveckling måste stödjas.

Så hallå, lärare och rektorer! Vi vet att just du känner skolvardagen som din egen ficka och därför är du så viktig. Kommunpolitiken behöver rätt folk på rätt plats som kan bidra med erfarenhet, kreativitet och framtidstänkande som omfattar en längre tid än ett budgetår. Våra kommuner behöver dig som förstår utbildningssatsningarnas betydelse.

Just du kan se till att valrörelsen faktiskt diskuterar och tar ställning till de relevanta frågorna, frågorna som bygger en välmående bildningskommun.