Inger Damlin

Den lokala lärarrösten är viktigare än någonsin förr

När vi i FSL klubbar av höstfullmäktige gör vi det med stort självförtroende, massor med energi, och med en tydlig plan framåt – Vi visar vägen! Med en positiv känsla i ryggen ger vi oss nu med full kraft av och vässar och stärker vår verksamhet. Med en inspirerande verksamhetsplan och ett starkt engagemang tar vi oss an framtiden.

Förbundet har under hösten fått fint gehör och synlighet i olika frågor. Samtidigt kan vi aldrig tillåta oss att luta oss tillbaka, vi måste ständigt ha medlemsnyttan i fokus och alltid fråga oss om det är någonting vi kan göra ännu bättre för medlemmarnas bästa. Vi måste analysera omvärlden för att se vad som pågår och förhålla oss till det.

För att uppnå fackliga framgångar måste vi utveckla vårt verksamhetssätt och bli ännu mera slagkraftiga. Vi måste ta tillvara engagemanget som finns inom förbundet. Det är en superkraft, inte minst nu när vi har ett alldeles avgörande kommunalval på kommande.

Vi lärare och rektorer kan utbildning, det är ett kunnande som behövs ute i kommunerna nu då kommunalpolitiken i allt högre grad kommer att handla om skola och utbildning, inte minst om social- och hälsovården flyttar till landskapen. Den förändrade befolkningsstrukturen i kombination med ekonomiskt svåra tider kräver genomtänkta beslut och en aktiv prioritering för skolans bästa.

Den lokala lärarrösten, rösten för skola och utbildning, kommer att bli viktigare än någonsin i kommunalvalet 2021. FSL det är du, det är jag, det är vi. På lokalplanet hoppas vi att just du tar dig lärarens röst och berättar aktivt för kommunalvalskandidaterna hur läraren av i dag mår, hur skolan av i dag fungerar. Kanske är det just du som tar till orda i en insändare eller lokal debatt. Kanske är det just du som i din kommun kandiderar eller uppmanar kandidater till dialog med dig kring skola och utbildning, det som du känner till lika bra som din egen byxficka.

Lokalföreningarnas engagemang och mod att lyfta skolfrågor skapar bättre förutsättningar för medlemmarna och gör FSL till en aktör som blir tillfrågad. FSL, en lokal aktör som för dialog för lärares och rektorers bästa, för skolans och utbildningens bästa.  Regionalt engagemang syns, märks och gör skillnad. Seriösa kommunalvalskandidater vill prata om skola och utbildning och deltar därför gärna i de aktiviteter som ordnas. Naturvandringar med skoltema, rastaktiviteter med skolsnack, virtuella lärarskuggningar – alla aktiviteter lockar. Så måste vi tro, vi som ser vikten av skolfrågor i framtidens bildningskommuner.

Låt oss vända på varje sten för att skapa de bästa förutsättningarna för lärare och rektorer, elever och hem. Med utsträckt hand vill vi bjuda in kommunalvalskandidater till ett val där skolfrågor spelar en stor roll och till ett nära samarbete med oss som kan skola och utbildning.

Tillsammans kan vi se till att lärare, skola och utbildning spelar en stor roll i kommunalvalet 2021.