Mattias Fagerholm

Varför klippa grannens gräsmatta före sin egen?

Åbo Akademi vill växa. För ett svenskspråkigt universitet är tillväxtpotentialen begränsad i Finland. Därför sneglar man nu inte bara på den svenska marknaden, utan på hela Norden. Och med tanke på att den finländska skolan internationellt hör till de bästa i klassen och att lärarutbildningen ofta lyfts fram som en av de viktigaste framgångsfaktorerna är det inte så konstigt att det pedagogiska kunnandet är en potentiell exportprodukt. ÅA vill starta en lärarutbildning i lärarbristens Sverige.

Vid ÅA framhåller man att satsningen skall ge universitetet bredare axlar som också stärker verksamheten på hemmaplan. Visst är det fullt möjligt att lärarutbildningen skulle må bra av fler nordiska impulser. I den bästa av världar kan man plocka det bästa av två världar.

ÅA: s expansionsplaner fick ändå ett ganska ljummet mottagande i Svenskfinland. Många har dragit sig till minnes turerna kring ÅA:s agerande kring lärarutbildningen i Helsingfors. Som bekant drog sig ÅA ur samarbetet med HU trots miljonstöd från de finlandssvenska fonderna. I södra Finland har man syrligt konstaterat att det var stört omöjligt för ÅA att utbilda lärare i Helsingfors, men i övriga Norden går det minsann i en handvändning.

I södra Finland har man syrligt konstaterat att det var stört omöjligt för ÅA att utbilda lärare i Helsingfors, men i övriga Norden går det minsann i en handvändning.

Lite paradoxalt är att i debatten om lärarutbildningens vara eller inte vara i Helsingfors var ÅA:s argument att det inte finns tillräckligt med lärarutbildarkrafter i Svenskfinland för två utbildningar. Men nu finns det muskler inte bara för två, utan också för en tredje.

På tidningen Lärarens fråga om man inte borde klippa sin egen gräsmatta innan man klipper grannens svarar dekanus Fritjof Sahlström att man i och med satsningen kommer att få en ännu bättre gräsklippare för den egna gräsmattan. Om den nordiska satsningen gör ÅA:s lärarutbildning till ett mer väloljat maskineri och kan höja på kvaliteteten är det givetvis välkommet. Samtidigt är det värt att ställa frågan hur avgörande ett nordiskt samarbete är i det sammanhanget. Finns andra potentiella samarbetspartners eller faktorer som de facto skulle ha en större betydelse?  De största skeptikerna till ÅA:s Norden-äventyr frågar sig hur stor gräsklippare man riktigt behöver för att klippa den lilla gräsplätt som Svenskfinland utgör.

Med tanke på reaktionerna i Svenskfinland gör ÅA nu klokt i att vara tydlig med att visa att man inte har skiftat tyngdpunktsområde, att man inte ser lättvindigt på sitt nationella uppdrag. Åbo Akademi har ett tungt ansvar när det gäller lärarutbildningen i Svenskfinland. I klartext: Nu gäller det att hålla den egna gräsmattan möjligast välansad.

Läs också:

Tidningens Lärarens intervju med dekanus Fritjof Sahlström: Åbo Akademi vill starta klasslärarutbildning i Sverige hösten 2022