Mattias Fagerholm

Universiteten måste svara på Svenskfinlands behov

”Vi är mycket lyhörda för det som händer i Vasa. Rent konkret planerar vi ett utbildningspaket som skall innehålla teman som är relevanta för batterifabriken.” Det säger Johan Lilius, vice dekan vid fakulteten för naturvetenskap och teknik vid Åbo Akademi till Svenska Yle, med anledning av att två batterifabriker nyligen signalerat att man är beredda att etablera sig i staden.

I Vasa är entusiasmen över etableringarna påtaglig. Det innebär väldigt många arbetstillfällen och det är bra att ÅA är lyhörd för det kommande behovet av arbetskraft. När det kommer till behovet av undervisningspersonal har man ändå ofta valt att slå dövörat till. I tiotals år duckade man för det skriande behovet av klasslärare i södra Finland.

I Svenskfinland saknar en av fyra studiehandledare behörighet. I höst inleds en behörighetsgivande utbildning vid ÅA. På sluttampen har det gått raskt undan, finansieringen klarnade så sent som på vårvintern. Men då senaste motsvarande utbildning arrangerades för snart 10 år sedan kan ÅA knappast beskyllas för att man har forcerat.

FSL kartlade lärarsituationen 2019. I den framgick det att det var en alarmerade brist på speciallärare och specialklasslärare. Samma slutsats kom Gun Oker-Blom till i sin rapport om den finlandssvenska utbildningens särart och utmaningar. Rapporten utgör en del av regeringens utbildningspolitiska redogörelse.

Vid Helsingfors universitet har man hörsammat behovet från fältet. På nyhetsplats kan tidningen Läraren berätta om HU:s planer att erbjuda behörighetsgivande studier i specialpedagogik. Initiativet är välkommet. Universiteten måste anstränga sig för att se till att den finlandssvenska skolan får den arbetskraft man behöver. Det är uppenbart att det i första hand handlar om vilja, inte om praktiska eller ekonomiska hinder.

Det finns fler problemområden där universiteten med fördel kunde ta lyra.

Det finns fler problemområden där universiteten med fördel kunde ta lyra. Exempelvis råder det enorm brist på svenskspråkiga skolpsykologer. ÅA antar årligen endast 20 studerande till psykologilinjen. Intresset att höja den kvoten är påfallande liten.

”Vi måste aktivt utveckla det vi gör i Vasaregionen. Har vi inte produkter att sälja försvinner livskraften.” Så beskriver Margareta Björklund-Sänkiaho, professor i energiteknik vid Åbo Akademi i Vasa, hur man resonerar för att svara på industrins behov.

Precis så är det också om man lyfter blicken från batteriindustrin och breddar perspektivet en smula. Universiteten måste vara snabbare på bollen, annars försvinner livskraften i Svenskfinland.